ISIS claimt aanslag in Londen

ISIS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Londen opgeëist. Het eerste statement, dat via AMAQ naar buiten werd gebracht, was nogal kort en moest snel vervangen worden omdat de verkeerde datum genoemd werd.

De gebruikte terminologie – “strijders van ISIS” – wijst normaal gesproken op coördinatie met ISIS. Bij lone wolves wier daden “geïnspireerd” werden door ISIS wordt deze terminologie over het algemeen niet gebruikt. Of de aanslag werkelijk door ISIS zélf gecoördineerd is, mag overigens betwijfeld worden. In het verleden bevatten dergelijke claims altijd details over de aanslag en persoonlijke informatie over de daders. Dat is al een tijdje niet meer het geval. Vorige week maakte ISIS zichzelf volstrekt belachelijk door een aanslag op een casino in Manilla te claimen, een aanslag die later gepleegd bleek te zijn door een gestoorde gokverslaafde.

Elke verklaring van ISIS dient momenteel met een flinke dosis zout genomen te worden. ISIS is in het defensief, de leiders zijn op de vlucht, de aanhang kiest eieren voor haar geld en van de oude, professionele pr-crew zijn de meeste leden inmiddels dood. Het kalifaat is stervende en probeert dat te verhullen met wilde claims die de indruk moeten wekken dat het een machtige organisatie is, die overal vertakkingen heeft.  In werkelijkheid is ISIS bezig met haar doodsstrijd.