Is mainstream berichtgeving over fake news, fake?

De Engelstalige media staan vol berichten over het probleem ‘fake news’ in de sociale media. Hun stelling is dat we in een ‘post-truth’-maatschappij zouden leven waar de waarheid niet meer telt. David Edwards van Media Lens ziet het anders in dit interview. “De media zijn alleen bezorgd over het nieuwe, verkeerde soort ‘fake news’ dat niet van henzelf komt.”

Hoe ziet Media Lens de termen ‘fake news’ en ‘post-truth’ en welk gevaar (als er al een gevaar is) betekent het gebruik van die termen door de media, die toch de waakhonden van de democratie horen te zijn?

“Er heeft nooit een ‘pre-post-waarheid’-maatschappij bestaan – zeker niet de voorbije 100 jaar sinds de bedrijfswereld een bijna-monopolie heeft veroverd over de massamedia. Het zou voor iedereen stilaan overduidelijk moeten zijn dat het nastreven van winst door media, in de handen van de één procent, de berichtgeving afhankelijk maakt van reclame door de bedrijven en van nieuws dat uitsluitend wordt verschaft vanuit staats- en bedrijfsbronnen. Die media hebben de politieke, economische en wettelijke macht om conformiteit met het status quo te belonen en dissidentie te bestraffen. Die media zijn niet bereid om eerlijk te berichten over een wereld die door grote bedrijven wordt gedomineerd.”

“Berichtgeving die uit een dergelijk systeem voortkomt, is zelf grotendeels ‘fake news’. Neem eender welk onderwerp, een mediasysteem van grote bedrijven zal nooit over de westerse machinaties in landen als Irak, Iran, Haïti, Libië, Syrië en Venezuela spreken in termen van imperialisme.”

“De focus van de mainstream op de veronderstelde “verantwoordelijkheid om te beschermen” (een belangrijk thema in de berichtgeving van de Guardian) werd gebruikt om imperialistische aanvalsoorlogen te promoten in Irak, Libië en Syrië. Het idee dat westerse elites zoiets zouden voelen als een “verantwoordelijkheid om te beschermen”, dat ze in hun daden zouden worden geleid door morele overwegingen is fake nieuws – de geschiedenis maakt gewoon brandhout van een dergelijke bewering.”

“Om dezelfde redenen zal een mediasysteem van bedrijven nooit het bikkelharde verzet – tientallen jaren lang – blootleggen van de meeste grote bedrijven (niet alleen van de bedrijven van de fossiele energiesector) tegen elke actie tegen de klimaatcrisis, een crisis die misschien wel terminale gevolgen zal hebben voor de menselijke soort.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be