Is het klimaat het grootste slachtoffer van oorlogen?

Hoe jaag je klimaatactivisten uit een kamer? Begin over oorlog te praten. En het zijn niet alleen milieuactivisten die vertrekken, vrijwel iedereen stapt op. Missie volbracht door de regering-Bush, die het leger en hun families naar de oorlog stuurde en de rest van de VS naar een amusementspark. De rigide scheiding die veel mensen maken tussen militaire en civiele aangelegenheden kan rustig als een ‘epidemie van disconnectie’’ worden omschreven. De klimaatakkoorden zwijgen immers zedig over milieuvernietiging veroorzaakt door bommen en verbrandingsputten. En verarmd uranium kan niet worden beperkt tot de gevechtszone. Men weigert om de gigantische CO2-voetafdruk van de eindeloze oorlogen door de VS in rekening te brengen, omdat militaire emissies in buitenlandse militaire operaties een algemene vrijstelling genieten van zowel de nationale meldingsvereisten als het U.N. Framework Convention on Climate Change (VN Klimaatverdrag). Die uitzonderingen zullen evenwel nefast blijken voor de komende instorting van het klimaat. We zijn allemaal slachtoffers van het oorlogsspel.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be