IS en Europees Ultrarechts treffen en versterken elkaar voortreffelijk in het verspreiden van haat

De recentelijke aanslagen in Parijs die in het kielzog van de attentaat in Beiroet uitgevoerd werden, hebben de strategie van IS blootgelegd – de oorlog uit het Midden-Oosten naar Europa overbrengen, tevens het multiculturele maatschappijmodel proberen te ontwrichten en de burgers tegen elkaar op te hitsen.

De ideologie van de extremisten – of ze islamieten zouden zijn of Europees extreemrechts die zijn weerklank binnen conservatief rechts heeft, is in wezen hetzelfde en komt neer op in alle toonaarden volledig afwijzen van de huidige progressieve Europese multiculturele maatschappij.

Bijvoorbeeld Syrië is van oudsher een typische multiculturele maatschappij geweest net als Irak waarbij verschillende groepen probeerden vredig met elkaar te blijven leven. Het uitvallen van de staatsstructuren als resultaat van de Westerse oorlogen in het Midden-Oosten heeft in deze landen tot onbegrensd ongecontroleerde chaos geleid.

Multiculturalisme bestaat niet en mag niet bestaan daar waar het inmiddels gelukt is, verkondigen de Europese ultrarechtse en de islamitische IS, Al Nusra extremisten.

IS, oftewel DAESH strijders volgen de extremistische redenering dat de multiculturele seculiere staat helemaal niet compatibel is met de Islam. Derhalve zijn de dragers van de progressieve multiculturele rechtstaat de vijanden van het extremistische IS. Het is dan oorlog.

De anticulturele tevens antieuropese visie gericht op het vernietigen van het multiculturele Europees model wordt tevens door NVU, Stormfront en het hele extreem-rechtse spectrum organisaties in Nederland, Pegida in Duitsland dagelijks verkondigd.
Voor de rest heeft de Duitse staat in tegenstelling tot het Nederlandse conservatieve establishment het op zich genomen de extreem-rechtse clubjes daadwerkelijk met alle wettelijke middelen te bestrijden in het poging de moderne en ontwikkelde Duitse rechtstaat inclusief burgerrechten te doen beschermen.

In dezelfde tijd moeten we in Nederland toekijken hoe rechtse extremisten na ongestraft het geroep over allochtonen “minder, minder” of het oproep van “knieschotjes voor dat tuig” te hebben verkondigd gelijk volledige stilte houden terwijl het fakkeldragende tuig door de straten van Steenbergen tegen de rechtstaat en de multiculturele samenleving dreigend betoogt in de navolging van de beruchte nazi-fakkeltochten.

Met de gruwelijke attentaten in Paris hebben de extremisten geprobeerd het effect van het rechtse extremisme te versterken en elkaar in haat te treffen en te versterken.

Het effect dat extremisten beogen is dat wij burgers tegenover elkaar gaan staan, de grenzen gaan sluiten, bevolkingsgroepen tegen elkaar in haat ontsteken en de vluchtelingen de mensenrechten worden ontzegd. Ze willen graag dat we de rechtstaat gaan vernietigen en de politiestaat gaan invoeren.

Het is aan ons burgers om ons tegen deze onzinnige oorlogen te gaan uitspreken en voor de vrede in ons land en in het buitenland actief te gaan werken.
Onze sociale saamhorigheid en gezamenlijke toekomst staat op het spel.