Is de terugtrekkende overheid passé?

"Sucking leech" by GlebK - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons
“Sucking leech” by GlebK – Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons

Van de kant van de sociale partners was de algehele reactie op de kabinetsbegroting bijzonder lauw te noemen:

Ondernemersorganisaties vinden de begroting die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd “niet ambitieus genoeg”. Volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland laat het kabinet na de nodige investeringen te doen, terwijl daar wel voldoende ruimte voor is.

Vervolgens wordt in de rest van het artikel die conclusie nog vanuit diverse branches bevestigd, alsmede door enkele vooraanstaande economen. Elders op het web komen we hetzelfde beeld tegen, bij monde van Bas Jacobs, Coen Teulings en eigenlijk zo’n beetje iedereen. We moeten er in Brussel op aandringen het stringente begrotingsbeleid wat losser te hanteren, zeggen ze, want het is nu van groot belang om door middel van investeringen de economische groei aan te jagen.

Zou het neoliberale mantra (‘bezuinigen, bezuinigen’) nu dan eindelijk sleets geraakt zijn? Al sinds eind jaren ’70 (v.d.v.e.), toen het Keynesiaanse recept (investeren bij lage conjunctuur) niet meer leek te werken om de crisis/crises van dat moment mee te lijf te gaan, is dat het nieuwe panacee geweest, dat werd toegepast op een manier die doet denken aan middeleeuwse artsen die dachten dat een aderlating altijd een goed idee was.

Dus nou ja, wie weet, en laten we hopen dat het dan ook met beleid en met een flinke scheut compassie gebeurt. Zoals je vandaag al via Sargasso hebt kunnen vernemen, is het eveneens een hardnekkig misverstand dat we het geld er niet voor zouden hebben.