Interview Hirsi Ali in Daily Show

Een interview met Ayaan Hirsi Ali bij de Daily Show over haar nieuwe boek dat een hervorming van de islam propageert. Stewart heeft het idee dat Hirsi Ali de islam als iets essentieel kwaders ziet dan andere religies, terwijl hijzelf betoogt dat de moslims gewoonweg dezelfde ontwikkeling aan het doormaken zijn als christenen eerder hebben gedaan. En dat het ook niet de religie is die moet veranderen, maar de mensen. Kijk hier hoe Ayaan Hirsi Ali vrijwel elk punt dat Jon Stewart maakt probeert te negeren of te omzeilen.