Interventieteam geeft geen boetes aan malafide Henk Kamp

Uit cijfers van het Westland Interventie Team (WIT) blijkt dat de illegale arbeid in de glastuinbouw in de regio Rotterdam en Den Haag terugloopt. In 2011 werden bij 14 procent van de onderzochte bedrijven arbeiders zonder papieren “aangetroffen”. In 2006 was dat nog 36 procent. De jacht op arbeidsmigranten en de druk op werklozen om in de Westlandse kassen te gaan werken, lijkt vruchten af te werpen.

Het WIT, waarin de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst, het UWV, de politie en diverse gemeenten samenwerken, “controleerde” bij razzia’s op de werkvloer in 2010 en 2011 ruim 5.700 arbeiders bij 650 Zuid-Hollandse bedrijven. In 2011 kregen 38 tuinders en 17 uitzendbureaus een boete wegens illegale arbeid. Het WIT viel vooral “verdachte” bedrijven binnen die al eerder waren beboet. De resultaten geven dus geen beeld van de hele sector van de glastuinbouw. Zo’n 81 procent van de arbeiders zonder papieren bleek Bulgaar te zijn. In 2010 was hun aandeel nog 43 procent.

Als kampioen in het weigeren van werkvergunningen is minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn nopjes over “de slag die het WIT aan frauderende tuinders en uitzendbureaus heeft toegebracht”. Zoals te doen gebruikelijk, brengt de minister hierbij een valse scheiding aan tussen “malafide” bedrijven die met hun “oneerlijke concurrentie” “bonafide” ondernemers “veel last” zouden bezorgen. Maar in feite kent het kapitalisme met zijn groeidwang en winsthonger geen eerlijke concurrentie. In de zoektocht naar arbeiders die vuil en zwaar werk moeten opknappen, worden arbeidsmigranten en werklozen tegen elkaar uitgespeeld. Daarbij frauderen bewindslieden als Kamp aan de lopende band. Bijstandsgerechtigden worden in sectoren met veel ongeschoold en laagbetaald werk namelijk meer en meer ingezet als een soort reserve-arbeiders op proef, zonder contract en zonder loon. Op haar beurt ontduikt de overheid daarmee het minimumloon en verkwanselt men de arbeidsrechten. Dat zou moeten leiden tot fikse boetes voor “malafide” bestuurders en beleidsmakers.

Verscheen eerder op Doorbraak.eu. Auteur: Harry Westerink