Van internationalisme naar anti-nationalisme

Het herkennen en bekritiseren van nationalisme is zacht gezegd niet het sterkste punt van veel linkse activisten en bewegingen. Nationalistische geluiden waren de afgelopen vijftien jaar helaas maar al te vaak te horen bij de beweging tegen “de globalisering” en later bij die tegen de oorlogen in het Midden-Oosten. Ook Occupy bleef er in het begin niet van verschoond. Met zijn boek “Against the nation” wil Robert Ogman de linkse beweging in vooral de VS bekend maken met het anti-nationalisme, aan de hand van de strijd en analyse in Duitsland sinds de val van de Berlijnse muur.

Ogman beschrijft haarscherp het nationalisme dat de anti-globaliseringsbeweging van de tweede helft van de jaren negentig parten speelde. Vanuit die beweging kwamen activisten onder meer op voor allerlei “nationale culturen” en “volken” die door “de globalisering” bedreigd zouden worden. Veel deelnemers aan die beweging zetten in op de versterking van nationale staten om “de globalisering” een halt toe te roepen. En men ging daarbij bondgenootschappen met extreem-rechtse stromingen niet altijd uit de weg. In sommige kringen van activisten leefde zelfs het idee dat er een apart lokaal, productief en goedaardig kapitalisme bestond dat beschermd diende te worden tegen een losgemaakt en roofzuchtig internationaal “financieel kapitaal”. Extreem-rechtse sympathisanten van de beweging vermoedden achter dat vermeende “internationale kapitaal” een samenzwering van “de joodse elite”.

………. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Doorbraak