Insectapocalyps: zonder hen komt onze wereld tot stilstand

Insecten zijn er al heel lang. Hun voorouders ontwikkelden zich in het oerslib van de oceaanbodem, een half miljard jaar geleden. Zij maken de hoofdmoot uit van bekende soorten op onze planeet – van mieren alleen al zijn er een miljoen tegenover een mens – dus als we veel van onze insecten verliezen zal de biodiversiteit in haar geheel sterk terugnemen. Bovendien is het onvermijdelijk dat zij door hun diversiteit en overvloedige aanwezigheid een belangrijk onderdeel vormen van alle voedselketens en -webben te land en in zoet water. Rupsen, bladluizen, kokerjuffers en sprinkhanen zijn bijvoorbeeld herbivoor. Zij zetten plantenmateriaal om in smakelijk insectenproteïne dat veel gemakkelijker wordt verteerd door grotere dieren. Anderen, zoals wespen. landkevers en bidsprinkhanen vormen de volgende schakel in de voedselketen als predatoren van de herbivoren. Zij zijn allemaal prooi voor een grote hoeveelheid vogels, vleermuizen, spinnen, reptielen, amfibieën. kleine zoogdieren en vissen, die als er geen insecten waren weinig of niets te eten zouden hebben. Op hun beurt zouden de toppredatoren als sperwers, reigers en visarenden die insectenetende dieren vangen zoals spreeuwen, kikkers, spitsmuizen of zalmen verhongeren zonder insecten.

  • Lees alles in het Engels bij de Observer
  • Uitgelichte afbeelding: Door James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7207166