Inkomensverschillen in de VS stijgen snel

Volgens het United States Census Bureau (de Amerikaanse versie van het CBS) stijgen de inkomensverschillen in de VS snel. Ook hebben steeds meer huishoudens te maken met problematische schulden. Tot overmaat van ramp stijgen ook de kosten van het levensonderhoud. In Mexico is de ongelijkheid inmiddels minder groot dan in de VS.

Over langere tijd bekeken is de verschuiving opmerkelijk. Het hoogste kwantiel – en daarbinnen met name de ‘5%’ – heeft sinds de financiële crisis van 2008 het aandeel in het bruto nationaal inkomen zien stijgen met 3,6%. Het aandeel van de andere kwantielen nam af, dat van het laagste kwantiel zelfs dramatisch. Uit de cijfers wordt duidelijk wie de prijs voor de crisis heeft betaald: iedereen, behalve de topinkomens. De cijfers hebben overigens uitsluitend betrekking op inkomen, het vermogen wordt niet meegerekend. De wérkelijke ongelijkheid in de VS is nog aanmerkelijk groter.


Aangepast voor inflatie is het inkomen van het hoogste kwantiel sinds 2007 met ruim 10% gestegen. Binnen het laagste kwantiel daalde het inkomen over dezelfde periode met 3,2%.

Amerikanen steken zich ook weer eens ouderwets in de schulden. Vergeet de staatsschuld, het échte probleem wordt gevormd door private schulden. Volgens Bloomberg bedroeg de totale schuld van huishoudens in het eerste kwartaal van 2017 het astronomische bedrag van $12,7 biljoen. Dat is hoger dan de schuld van Amerikaanse huishoudens vlak voor het uitbreken van de financiële crisis in 2008. We weten natuurlijk allemaal hoe dát afgelopen is.

Bron: World Socialist Website