ING zet de samenleving op straat

In een bericht dat ING België op 4 oktober 2016 naar haar klanten stuurde, schreef de bank : « U hebt ongetwijfeld vernomen of in de media gelezen dat we de intentie hebben aangekondigd om belangrijke wijzigingen door te voeren. […] Voor u verandert er niets. U kiest zelf hoe u uw bankzaken beheert, in het kantoor, online of telefonisch.» Onder de « belangrijke wijzigingen » van ING België vallen onder andere de sluiting van bijna de helft van haar kantoren en het verdwijnen van meer dan 3000 banen.

Het banenverlies is nog groter als we er ook rekening mee houden dat het sluiten van verzelfstandigde kantoren (momenteel een derde van de ING kantoren) ook heel wat jobs zal kosten.

De bank verdedigt het sociaal bloedbad dat ze aanricht niet met rode cijfers in de rekeningen. De morbide ingreep heet een noodzaak te zijn omdat de diensten gemoderniseerd moeten worden en omdat de lage intresten op financiële markten de bank in de problemen brengen.

Dat is verrassend aangezien het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank net voordelig is voor grootbanken zoals ING (of AXA). De rente die banken betalen om bij de ECB te lenen staat momenteel op 0 %. Die lenen dus gratis.

ING is net als andere grote banken over het algemeen minder afhankelijk van rente-inkomsten dan kleine banken. ING België haalt een derde van haar inkomsten uit commissies en activiteiten op financïele markten. Het van de centrale bank gratis geleende geld komt dus lang niet altijd in de reële economie terecht.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be