Informeerde Hennis-Plasschaert (VVD) Kamer verkeerd? En wat dan nog?

Defensie weet al vijftien jaar dat medewerkers in de grensregio zijn blootgesteld aan grote concentraties van een zeer kankerverwekkende stof. Meetrapporten uit 1999 en 2002, in bezit van de Volkskrant, melden dat er op militaire onderhoudsbases tot acht keer meer chroom-6 aanwezig was dan de norm destijds. (Volkskrant)

Desalniettemin heeft Jeanine Hennis-Plasschaert nog afgelopen juni aan de Kamer geschreven “dat zij ‘geen aanwijzingen’ heeft dat medewerkers ‘structureel zijn blootgesteld aan te hoge concentraties gevaarlijke stoffen’.”

Als dit waar is heeft zij dus de Kamer verkeerd geïnformeerd, hetzij omdat ze keihard heeft staan liegen, hetzij omdat ze haar departement niet onder controle heeft. Iets wat bij Defensie wel vaker lijkt voor te komen. Sinds jaar en dag heet het verkeerd informeren van de Kamer een ‘politieke doodzonde’ te zijn, maar de laatste die om die reden nog is opgestapt was Gijs van Aardenne in de diepe jaren tachtig, als ik me niet vergis.

Moet u eens opletten; het gebeurt relatief weinig dat een minister of kabinet op iets echt belangrijks valt. Meestal gaat het om lullig gesteggel (het reiskostenforfait waarop de VVD in de jaren tachtig brak o.l.v. Joris Voorhoeve), een bonnetjesaffaire (Bram Peper), onhandig gedebatteer (Weekers) of de laatste jaren grotendeels omdat er een of meerdere malloten al dan niet officieel in de regering zitten (resp. de LPF, Verdonk en de PVV) Het heeft weinig met verantwoordelijkheid nemen te maken, alleen als men intern van de regeringsverantwoordelijkheid of de betreffende bewindspersoon af wil gebeurt dat.

Ook het feit dat er doden vallen zoals in dit geval heeft daar niet noodzakelijkerwijze invloed op, getuige het geval Dolmatov – Teeven.

Dus mijn voorspelling is dat Jeanine Hennis-Plasschaert na een diep bewogen debat nog steeds het volle vertrouwen van natuurlijk de VVD maar zeker ook de PvdA zal behouden, en in elk geval dat van de SGP want die zijn vanwege een paar regeltjes in de Bijbel nooit tegen welke regering dan ook.