Indiase premier geeft leger de vrije hand in conflict met Pakistan

Volgens CNN heeft de Indiase premier Modi het leger de vrije hand gegeven in het conflict met Pakistan. Het leger mag zelf bepalen hoe en waar het optreedt tegen Pakistan.

Modi’s besluit zou zijn genomen na overleg met de legertop. Eerder vandaag riep de Pakistaanse premier Imran Khan nog op tot een dialoog tussen beide kernmachten: “De geschiedenis leert ons dat oorlogen vol misrekeningen zitten. Gezien de wapens waarover wij beschikken kunnen we ons geen misrekeningen veroorloven”.

Pakistan heeft zich tot nu toe aanmerkelijk gematigder opgesteld dan India. De Indiase premier Modi denkt blijkbaar dat krijgshaftige taal hem bij de verkiezingen in april stemmen op gaat leveren. Mocht het echter uit de klauw lopen, dan is het leed niet te overzien. En dat leed zal dan niet beperkt blijven tot de regio: