IND geeft toe dat zij formulieren tellen, geen mensen. COA doet niet anders

Ik schrijf het al jaren, maar nu staat toch echt zwart op wit dat de IND een formulierenfabriek is en dat je van formulieren geen mensen moet maken. COA doet niet anders dan papieren mensen creëren en de pers blijft maar roepen dat het mensen zijn.

En is de pers nu echt zo achterlijk of doen ze net alsof…

….Opvallend is dat ook in het jaarverslag van de IND niet wordt vermeld hoeveel er uitstromen met een verblijfsvergunning en hoeveel zonder. Iedereen die asiel aanvraagt (inclusief nareis) stroom in bij COA en iedereen die geen verblijfsvergunning krijgt stroomt uit. Iemand die voor de tweede keer een verblijfsvergunning aanvraagt stroomt dus 2x in en 2x uit. Nergens staat in het COA-stuk dat die 20.282 een verblijfsvergunning hebben gekregen. Heeft nu.nl dat zelf verzonnen? Hebben ze gebeld met COA? Is het een complot of is het gewoon omdat ze niet tot tien kunnen tellen? Of houden ze meer van rechtse propaganda dan journalistiek?

(lees verder bij de bron)