In Wageningen willen ze niet laten weten van hun contacten met giffabrikanten

Ooit was er het blad Onze Wereld, een uitgave van het ministerie voor ontwikkelingssamenwerking. Op verzoek kreeg je het gratis in de bus. Toen kwam de tijd dat ontwikkelingssamenwerking ook officieel niet meer bestond, Onze Wereld werd One World en het in ieder geval onafhankelijke (want op verzoek van de VVD van subsidie ontdane) blad kan nu de semi-overheid die doet alsof zij geen overheidsinstelling is, onderzoeken. Dat gaat allemaal zo zijn neoliberale gang.

Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft OneWorld de correspondenties opgevraagd tussen Wageningse onderzoekers en de fabrikanten van pesticiden zoals Bayer en Monsanto. Het verzoek richt zich op een aantal adviezen die zijn opgesteld. Het gaat om studies die van invloed zijn geweest op de politieke besluitvorming rondom bestrijdingsmiddelen.

Wageningen Universiteit weigert het merendeel van deze contacten openbaar te maken. De universiteit stelt dat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) niet van toepassing is, omdat haar instituten ‘privaatrechtelijke’ organisaties zouden zijn. Het zijn geen overheidsinstellingen, zo beargumenteert de universiteit, eerder bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om Wageningen Plant Research, een instituut dat contractonderzoek doet voor de industrie, maar ook rapporten heeft opgesteld voor het ministerie van Landbouw en de Tweede Kamer.

Verder lezen.