In Huwwara viert het leger Purim terwijl de kolonisten weer toesloegen

Het Israelische leger is nog steeds in de Palestijnse plaats Huwwara. Een week geleden vond daar een pogrom van kolonisten plaats waarbij één man werd doodgeschoten en een horde van minimaal 400 man 35 huizen en ruim 100 auto’s platbrandde  Het leger is daar zogenaamd om de Palestijnen te beschermen. Het doet dat door de Palestijnen binnen te houden. De kolonisten daarentegen mogen er vrijelijk rondrijden en lopen. Een paar dagen geleden hield het leger nog enkele honderden Israeli’s tegen die hun sympathie met de getroffen Palestijnen wilde betuigen en geld wilden overhandigen dat was opgehaald bij een actie. Er waren bljkbaar toch linkse Israeli’s begaan met het lot van de Palestijnen, alleen ze kwamen er eenvoudig niet door. 

Maar maandagavond bleek weer eens dat voor kolonisten andere wetten gelden. Terwijl het leger vrolijk met kolonisten aan het dansen was ter gelegenheid van het joodse feest Purim (zie de video) voerden enkele andere kolonisten opnieuw aanvallen uit. Ondermeer werd met een hamer ingeslagen op een auto waarin een klein meisje en de bestuurder klappen opliepen. (De bestuurder was zo verbouwereerd door het plotseling verschijnen van de kolonist dat hij de contactsleutel uit zijn handen liet vallen en dus niet onmiddellijk kon starten). Anderen die passeerden werden getroffen door stenen en in één geval werden er schoten op een auto afgevuurd. Nou ja, de ”beschermers” zullen vast een fijne Purim hebben, chag sameach zeggen ze in Israel.. En oh ja: er zijn ook naar ik meen twee (2!) kolonisten opgepakt in verband met alle vernielingen en het doodschieten van een man. Maar ze zijn intussen weer vrij. Godallemachtig,wanneer komt er eindelijk eens een einde aan deze ellendige  comedie die bezetting heet?