In Guatemala verslaan Maya’s een multinational

Samen met de overige Midden-Amerikaanse landen en de Dominicaanse Republiek sloot de toenmalige regering in 2005 het vrijhandelsakkoord TLC met met de Verenigde Staten. Een van de afspraken van dat akkoord bestond uit de goedkeuring van de Wet op de Bescherming van Plantaardige Verworvenheden. Er kwam protest op en na een tijdelijke opschorting heeft het Congres nu besloten de wet af te voeren.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be