In Friesland wordt lustig op zo veel mogelijk dieren geknald

Het wordt schieten geblazen in Fryslân in 2022. Het College van Gedeputeerde Staten heeft twee Faunabeheerplannen goedgekeurd.

Het Faunabeheerplan Jacht gaat onder andere over de jacht op haas en konijn. Al in november 2020 zijn hazen en konijnen op de rode lijst van bedreigde diersoorten van de Zoogdierenvereniging geplaatst. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw zijn deze diersoorten met meer dan 60% afgenomen. Ze veroorzaken niet of nauwelijks schade. Waarom dan toch doorgaan met de jacht? Daar zit geen enkele ratio achter en laat zodoende de ware aard van de jacht zien. Het gaat om het praktiseren van een perverse hobby van zo’n 27.000 macho mannen en vrouwen in Nederland ten koste van andere medebewoners van deze planeet.

– Bovenstaande en het er op volgende gedeelte (hier te vinden) is volgens de schrijver Menno Brouwer geweigerd “door de krant”. Welke, weten we niet. Maar de kwestie is ernstig genoeg om er op te attenderen.

– Uitgelichte afbeelding: Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=774093