In fascistisch paradijs Hongarije mag men niet dakloos zijn

Weer een stapje verder in het proces van fascisering van Hongarije, dat zonder storing vanuit Brussel wordt voortgezet: inmiddels is het verboden dakloos te zijn.
Boedapest heeft de grootste hoeveelheid daklozen van Oost-Europa. Wat doet men er aan? Huisvesting van welke aard dan ook aanbieden? Welnee! Je verbiedt het gewoon.

Het verbod werd afgelopen maandag van kracht, de omschrijving is dat het liggen of zitten in de openbare ruimte met bezittingen bij de hand een levensstijl is. Als de overtreder niet het bevel van de politie opvolgt om te vertrekken en naar een opvanghuis te gaan, kan deze automatisch opgeroepen worden tot een taakstraf. Weigert men werk te verrichten dan kan men opgesloten worden. Men kan ook opgesloten worden als men tot drie keer toe in drie maanden het bevel van de politie negeert. Er kan dan versneld een strafproces worden gevoerd dat tot gevangenisstraf leidt. De politie is gemachtigd de bezittingen van een dakloze in beslag te nemen en te vernietigen en de dakloze kan opdraaien voor de kosten van deze “afhandeling”.

En zo marcheert Hongarije verder.

DW.