In de Amsterdamse Waterleidingduinen mag gerust op damherten geknald worden

De rechtbank heeft de beroepen van de Stichting Faunabescherming, de Stichting Dierenbescherming en de Stichting Inheems Duin tegen de ontheffing die het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (GS) heeft verleend aan de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland ongegrond verklaard. GS heeft aan de Faunabeheereenheid ontheffing verleend voor het doden van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland om de populatie te verkleinen.

In het kader van Het Plan dat met een Visie overeenkomt is het schieten een goede zaak, vindt de rechtbank.

Door zich te baseren op het Faunabeheerplan heeft GS voldoende gemotiveerd dat de flora en fauna en de verkeersveiligheid te lijden hebben als gevolg van de groeiende populatie damherten. Ook heeft GS voldoende gemotiveerd dat ter voorkoming van schade geen andere bevredigende oplossing bestaat dan het doden van damherten toe te staan.

Faunabescherming en Dierenbescherming enerzijds en de Stichting Inheems Duin anderzijds moeten nu naar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Er is feitelijk geen bescherming voor wilde dieren in Nederland, er is altijd wel een Plan of een Visie of een Portemonnee die grotere prioriteit hebben.