Impact extreem weer op Europese steden groter dan gedacht

Steden in heel Europa krijgen te maken met heviger gevolgen van de klimaatverandering dan toe nu toe werd aangenomen. Dat stellen onderzoekers van de Newcastle University in een woensdag 21 februari verschenen onderzoek.

Op grond van klimaatmodellen analyseerden zij de kans op overstromingen, droogte en hittegolven in 571 Europese steden in de periode van 2050 tot 2100. Voor alle steden geldt dat de kans op hittegolven toeneemt. Met name in Zuid-Europa kan droogte problematisch worden, terwijl in het noordwesten van Europa overstromingen van rivieren de grootste risicofactor vormen.

De beschikbare klimaatmodellen werden gecombineerd met een emissiescenario waarbij sprake is van een wereldwijde temperatuurstijging van 2,6 tot 4,8 graden Celsius. Deze temperatuurstijging wordt voorspeld als nauwelijks klimaatmaatregelen worden genomen. Vervolgens werden aan dit scenario drie niveaus van impact gekoppeld, laag, gemiddeld en hoog.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be