Imidacloprid overschreed ook in 2019 de normen in het oppervlaktewater van de glastuinbouw

Het Hoogreemraadschap (HH) Delfland heeft een meetnet om de waterkwaliteit van het glastuinbouwgebied te monitoren: er zijn 23 meetlocaties in het meetnet voor de glastuinbouw, namelijk op 3 referentielocaties buiten het glastuinbouwgebied, 5 boezemlocaties en 15 locaties in glastuinbouwgebied. Op deze locaties zijn elke maand bestrijdingsmiddelen, stikstof en fosfaat gemeten.

De polders waar in 2019 gemiddeld de meeste bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen zijn: de Oude Campspolder (gemeente Westland en Midden-Delfland), de Hoefpolder (gemeente Westland), de Oranjepolder (gemeente Westland) en de Vlotwatering (gemeente Westland). Per meting werden op deze locaties gemiddeld 14 stoffen aangetroffen. In 4 gevallen worden er gemiddeld meer middelen aangetroffen dan in 2018.

– Lees verder bij de bron, Boerenlandvogels
Rapport Waterkwaliteit Delfland