Illegale administratieve detentie door Israël

De Palestijn Maher Al-Akhras ligt op sterven in zijn hongerstaking tegen zijn illegale administratieve detentie. Ook professor Imad Barghouti wordt zo vastgehouden. Israël houdt nog veel meer mensen zonder goede redenen in administratieve detentie. Dat wil zeggen dat deze mensen maandenlang vastgezet worden zonder een eerlijk proces. Volgens internationaal recht en de vierde Conventie van Genève mag administratieve detentie alleen in noodgevallen.

Bij professor Imad Barghouthi is zeker geen sprake van een noodgeval. Hij heeft iets op Facebook gepost wat Israël niet bevalt en zit nu al maandenlang vast. Dit is pure onderdrukking! Laat hem gewoon zijn studenten les geven.

Ook bij Maher Al-Akhras is zeker geen sprake van een noodgeval. Deze man, een vader van jonge kinderen, is al 90 dagen in hongerstaking tegen zijn zoveelste administratieve detentie. De VN heeft opgeroepen hem onmiddellijk vrij te laten. Al-Akhras ligt nu op sterven en is absoluut ongevaarlijk. Laat hem terugkeren naar zijn vrouw en kinderen! Als Israël echt bewijzen heeft tegen hem heeft het alle gelegenheid een eerlijke rechtszaak te voeren.

Onlangs noemde de Israëlische NGO Yesh Din in een juridische opinie het Israëlische regime op de Westoever een apartheidsregime. Eerder al kwam een rapport van de VN uit, van juridische experts Richard Falk en Virginia Tilley, dat stelde dat Israël een apartheidsregime voert over het gehele Palestijnse volk. Het misbruik dat Israël maakt van administratieve detentie is zeker onderdeel van deze apartheid!

Het doel van Israël lijkt te zijn om zoveel mogelijk Palestijns land in te pikken, met zo weinig mogelijk Palestijnen daarop. Volgens internationaal recht hoort een staat er te zijn voor alle mensen die op haar grondgebied thuishoren, maar Israël lijkt er eerder slechts voor Joden te zijn. Zelfs Joden die geen Israëliër zijn hebben er meer rechten dan Palestijnen die er thuis horen (waarvan de meeste vluchteling zijn).

Nederland zou er op aan moeten dringen dat Barghouthi en Al-Akhras onmiddellijk vrijgelaten worden, en dat er een onderzoek komt om vast te stellen of Israël inderdaad een apartheidsbewind voert over de Palestijnen op de Westoever en/of over alle Palestijnen.

Het uitgangspunt in Israël/Palestina hoort gelijkwaardigheid van alle mensen die er thuis horen te zijn. Dat zegt het internationaal recht, en daar zouden wij Israël en de Palestijnen aan moeten houden!