Ik ben niet bijgelovig, maar

Misschien zit dit in mijn hoofd door de “reacties” die mijn paqd kruisen, “ik ben geen racist maar…”.
Ik ben niet bijgelovig, maar…

Well, I ain’t superstitious, black cat just cross my trail
Well, I ain’t superstitious, oh, the black cat just cross my trail
Don’t sweep me with no broom, I might get put in jail
When my right hand itches, I gets money for sure
When my right hand itches, I gets money for sure
But when my left eye jump, somebody got to go
Well, I ain’t superstitious, black cat just cross my trail
Well, I ain’t superstitious, black cat just cross my trail
Don’t sweep me with no broom, I just might get put in jail
Well, the dogs are howlin’ all over the neighborhood
Whoa, the dogs are howlin’ all over the neighborhood
That is true sign of death, baby, that ain’t no good
Well, I’m not superstitious, but that black cat across my trail
Well, I’m not superstitious, a black cat across my trail
Don’t sweep me with no broom, I just might get put in jail
Bad luck for me
This is bad luck for me


I ain’t superstitious, Howlin’ Wolf, 1961