IGZ en OM proberen de vermoorde onschuld na te spelen in het criminaliseren van huisarts Tromp

Het commissie rapport Bleichrodt is er uiteindelijk uit om de gezichten van de geïnstitutionaliseerde pesters in onschuld te doen afwassen op bevel van Minister Schippers.

De Nederlandse medische ethiek is zo ver extremistisch doorgeschoven dat huisartsen die hun werk naar de menselijke mate uitoefenen en hun menselijkheid gebruiken om aan zwaar lijdende patiënten enig soelaas te bieden automatisch meteen zwaar worden gecriminaliseerd.

Aanzie het totalitarisme van de procedure en het totalitaire gezag van de officiële staatsinstellingen die altijd de bovenhand willen hebben over de eigen wensen van de lijdende mensen en hun familie.

Nog kwalijker te nemen is dat noch IGZ noch OM in staat blijkt te zijn om degelijk onderscheid te maken tussen handelingen met goede – of in het tegen geval – slechte bedoelingen.

Pesten lukt ze echter perfect tot aan de dood toe met enige verzachtende omstandigheid dat niemand echter kopgeld in dit geval heeft verkregen. Dat was anders in het verleden, moeten we toegeven.

De droevige conclusie van het rapport-Bleichrodt is dat totalitaire instellingen altijd hun gelijk willen krijgen zonodig dansend op het graf van de overledene om het neoliberale gebrek aan ethiek te proberen te rechtvaardigen.

Schaamteloze zaak die hoort bij een schaamteloze neoliberale gezondheidszorg die liever de procedure uitgevoerd ziet die de mensen onnodig zal blijven doen lijden. Onmenselijk neoliberalisme. Dit is de enige reële conclusie die er uit deze zaak getrokken kan worden.