Ierland: geen pensioen meer voor mensen die in deeltijd werken

CpQX9COXgAAiS8u.jpg large
You voted for it, you got it.  Ook de Ieren staat een verdere afbraak van de verzorgingsstaat te wachten. Niet dat er nog veel af te breken valt, maar als het aan de neoliberalen ligt verdwijnen zelfs de laatste restanten. Volgens de Sunday Business Post heeft de (rechtse, al maakt het anno 2016 niet veel verschil meer) regering plannen het staatspensioen voor mensen die in deeltijd werken af te schaffen.

Het Ierse systeem verschilt nogal van het Nederlandse. Ierland kent twee verschillende staatspensioenen: een systeem voor mensen die daarvoor premie hebben betaald (contributory state pension) en een ander, lager pensioen voor mensen die niet of onvoldoende premie hebben betaald (non-contributory state pension). Mensen met een deeltijdbaan die minder oplevert dan 70 euro per week zouden in deze plannen niet langer in aanmerking voor het hogere pensioen. Veel vrouwen hebben een deeltijdbaan. Zij zouden het hardst geraakt worden door deze wetswijziging.