iDOE-bijeenkomst: Leidse middenklasse fantaseert dwangarbeid om tot “geleid vrijwilligerswerk”

Op maandagmiddag 11 april deden twee Doorbraak-activisten mee aan een “platformbijeenkomst” van iDOE, naar eigen zeggen het Leidse “contactpunt voor vrijwillige inzet”. De bijeenkomst ging over een activiteit die geen vrijwilligheid met zich meebrengt, maar juist verplichtingen en straffen, namelijk dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden. Maar die term werd zorgvuldig gemeden. In plaats daarvan werd er gestrooid met eufemismen als “geleid vrijwilligerswerk” en geniepige neo-liberale slogans als “tegenprestatie”. Een indruk van een middagje ondergedompeld worden in de middenklassesfeer van bestuurders en andere “professionals”.

Het was de bedoeling van de “platformbijeenkomst” dat “wij” de aanpak en uitvoering van de Participatiewet zouden gaan evalueren. Zoals helaas gebruikelijk bij dit soort bijeenkomsten, waren er nauwelijks dwangarbeiders en andere baanlozen aanwezig. De “wij” die zich in alle gemoedelijkheid bogen over het onderwerp, betroffen vertegenwoordigers van vooral grotere organisaties, klantmanagers, beleidsmedewerkers en wethouders. Uiteraard spraken de dames en heren middenklassers alleen óver mensen in de bijstand, dus niet mét. Want stel je voor dat de paupers uit de onderklasse als gelijkwaardige discussiepartners zouden mogen spreken met de lieden die de macht hebben om hen verplicht onbetaald werk te laten doen, zonder loon en arbeidscontract. En stel je ook eens voor dat een of andere baanloze deugniet in levende lijve en als heus onderdeel van het programma het woord zou mogen voeren en de aanwezige bestuurders de les zou gaan lezen over het schandalige beleid tegen mensen met een bijstandsuitkering. Niettemin bevond zich onder de bezoekers, naast een van de beide Doorbrakers, warempel toch nog een bijstandsgerechtigde, maar die had zich zo goed mogelijk verstopt als vertegenwoordiger van een club die de rest van de gezellig keuvelende meute waarschijnlijk nauwelijks kende.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak