IAE: dankzij ontwikkeling schone energie meer kans om beneden de 1,5 Celsius opwarming te blijven dan eerder gedacht

Misschien is er dan tóch nog hoop. Volgens het International Energy Agency (IEAis de kans dat de aarde binnen de grens van 1,5 graden Celsius opwarming zal blijven, groter dan tot voor kort werd gedacht. 

Volgens Fatih Birol, uitvoerend directeur van het Internationaal Energieagentschap, gaat de opkomst van zonne-energie en elektrische voertuigen veel sneller dan verwacht: “…installaties op zonne-energie en de verkoop van elektrische voertuigen liggen perfect in lijn met wat we zeiden dat ze zouden moeten zijn…om in 2050 de netto nul te bereiken en dus binnen de 1,5 graden Celsius te blijven”. Dat het aantal investeringen in schone energie de afgelopen twee jaar met 40% is gestegen, noemt Birol “duizelingwekkend”.

Uiteraard is dat geen garantie. Birol wijst er ook op dat de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector nog steeds veel te hoog is. Het extreme weer dat dit jaar over de hele wereld te zien is, wijst er volgens de energie-econoom ook op dat het klimaat al “razendsnel” aan het veranderen.

Willen we op koers blijven dat is het wél nodig dat landen meer gaan samenwerken en geopolitieke overwegingen wat minder belangrijk worden. Of men dáártoe in staat is, is natuurlijk een tweede.

Bovendien zullen álle landen hun beoogde netto-nuldata (het jaar dat de uitstoot van broeikasgassen tot nul gereduceerd is) moeten vervroegen.

Mocht dat allemaal niet lukken, dan zullen we in de tweede helft van deze eeuw jaarlijks bijna 5 miljard ton kooldioxide uit de atmosfeer moeten verwijderen. De technologieën om kooldioxide uit de atmosfeer te verwijderen zijn weliswaar in ontwikkeling, maar of ze op een dergelijke schaal ook werken is maar zeer de vraag. Bovendien is inzet van die technologie peperduur. Volgens het IAE is ook hier voorkomen veruit superieur aan genezen.

Persbericht IAE hier.

Uitgelichte afbeelding: y RCraig09 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109613064