I. Kaba: “Wat het leven in het detentiecentrum erg moeilijk maakt is dat je nooit weet wanneer je vrijgelaten wordt of wanneer je uitgezet wordt”

Er zijn veel asielzoekers die het erg moeilijk krijgen nadat ze een asielaanvraag bij de Immigratie en Naturalisatiedienst hebben ingediend. Sommigen wat minder. I. Kaba hoort bij de eerste groep. Deze vreemdeling uit Ivoorkust vroeg in maart 2007 asiel in Nederland aan en hij werd een jaar later afgewezen en gestempeld als illegaal. Sindsdien leeft hij een leven die hij zelf “traumatiserend en moeilijk te verduren” noemt. Met de steun van het Wereldhuis in Amsterdam is hij vorig jaar een nieuwe asielprocedure begonnen. De jaren daarvoor heeft hij twee keer vastgezeten omdat hij geen geldige identiteitspapieren bij zich had.

………. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Tanou Diallo