Hypocrisie ten top

Men gaf een aantal dagen terug aan, dat de top tussen de Grote Leider van Noord-Korea en Mr T. van de VS mislukt was, omdat de Grote Leider teveel eisen gesteld zou hebben. Het zal best wel, want tenslotte gelooft een ieder Mr T., maar ik geloof er geen snars van. Ik denk dat er meer aan de knikker was en de Grote Leider kwam later ook met een ander verhaal.

Los van het gehuichel en gelieg over wie en wat aan tafel heeft gezegd en wie de top heeft laten klappen, ben ik van mening dat het over een geheel ander punt zou moeten gaan en dat zijn de kernwapens die in de wereld zijn/staan opgesteld.

In een artikel van Businessinsider van april 2017 is aangegeven wie er kernwapens heeft en vooral hoeveel. Natuurlijk, dat is twee jaar geleden en er zal best wel het een en het ander veranderd zijn. Geloof ik meteen, maar het gaat me om het principe en dat is dat er zo’n 15.000 kernwapens op de wereld staan/stonden opgesteld.

Mr T.  – volgens het artikel – had in zijn achtertuin zo’n kleine 7000 kernwapens tot zijn beschikking, waarover hij had gemeld – bij het aantreden in dit ambt – dat ze gemoderniseerd moeten gaan worden. Ook Rusland schijnt zo’n 7000  nucleaire wapens te hebben en de Grote Leider – volgens dat artikel – 8 stuks.

Dus gaat de top tussen de Grote Leider en Mr T. over het laten verdwijnen van de kernwapens van … Noord Korea … – nogmaals volgens het artikel –  8 stuks. De wereld zal onmiddellijk een stuk veiliger worden. Maar waar niet over gesproken wordt, zijn de 7000 van Mr T. en de 7000 van Rusland. Nee, want daar mogen we niet over praten, sterker nog, dat staat op geen enkele agenda en op geen enkele top. Neen, we zouden het eens moesten durven om dit bespreekbaar te maken. En om het feest nog groter te maken, schijnt de bezettende macht van Palestina ook zo maar tachtig nucleaire wapens te bezitten. Alsof het niet op kan.

Al bij al vind ik al deze politiek met topontmoetingen allemaal pure bullshit voor de bühne en de media waar echt niets uitkomt. Het wordt eens tijd, dat er een echte leider opstaat en zorgt dat alle kernwapens, al het wapentuig en alles wat daar mee te maken heeft, de wereld uit geholpen worden;  tenminste als we een wereld willen overdragen aan onze kinderen. Een wereld die veilig is en levensvatbaar; tenslotte zijn er nog genoeg andere problemen.