Hypocrieten aller partijen, verenigt u

Men kan er geen genoeg van krijgen, elke dag gaat men verder met het jennen, het treiteren van het bestuur en het leven van zovele kinderen onmogelijk maken op het Cornelius Haga Lyceum. Eerst was de minister aan de beurt, die de school (be)dreigde met het intrekken van de financiering en nu is het tijd voor de partijen in de Tweede Kamer. 

Alsof het niet op kan! De minister wist nog wel even snel te twitteren: “ … Alle leerlingen verdienen goed onderwijs in een veilige omgeving. De bestuurders van het Haga Lyceum weigeren daar aan mee te werken … “ Waar haalt de minister, juist de minister van Onderwijs deze ehhh … ‘wijsheid’ vandaan? Waarschijnlijk een slecht boek gelezen of een slechte film gezien. Wie bepaalt de regels over “goed onderwijs” of over “veilige omgeving”? En daarbij komt dan nog, waar is aangetoond dat er geen goed onderwijs is gegeven op het Haga Lyceum of dat de school niet veilig is? Dit zijn aannames van mensen die denken dat ze wat ontdekt hebben – en alleen voor de media om een school zwart te maken – maar dit zeker niet kunnen staven met bewijzen. 

Vrijheid van Onderwijs
In 2017 bestond de Vrijheid van Onderwijs, middels de grondwet vastgelegd, in Nederland 100 jaar, nadat daarvoor vele schoolstrijden zijn gestreden. De basis van deze vrijheid in Nederland is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, met in de eerste leden: 

  • Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering
  • Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen
  • Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld

Bij het lezen van dit artikel valt op dat er niet gesproken wordt over “goed onderwijs” of over “veilige omgeving”, m.a.w. de minister van Onderwijs heeft dus mogelijk ergens regels toegevoegd. Als we verder kijken, bijvoorbeeld naar artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dan kan daar het volgende gelezen worden: Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen welke aan hun kinderen zal worden gegeven Dus nog geen minister die in dit geval wat heeft te zeggen over het “soort van opvoeding”, het “soort onderwijs”, “goed onderwijs” en “veilige omgeving”. Opgeteld zou ik bijna zeggen dat de minister zijn (onderwijs)boekje te buiten is gegaan.

De politiek

De minister heeft aan het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum aangegeven dat er een nieuwe bestuurder zou moeten komen, waarop het bestuur van het Haga Lyceum Marcel Heuver naar voren heeft geschoven, die echter geen belijdend moslim blijkt te zijn. Volgens de statuten van het Haga kan een niet-moslim geen taak hebben binnen de school en dus moeten er eerst statutenwijzigingen opgesteld worden, voorgelegd worden aan de medezeggenschap van de school en ga zo maar door, zoals elke goede organisatie heeft vastgelegd. Hier is niets mis mee, het is zelfs wettelijk en terecht. Maar de minister moet natuurlijk ook hier nog friemelen op de millimeter (en dan zeg ik het nog netjes!). De voorgestelde bestuurder is door de minister goedgekeurd, onder voorwaarde dat hij zich laat bijstaan door mensen met kennis – ik lees dit bijna als door mensen die onder invloed staan van het ministerie – maar de Tweede Kamer ziet toch wel zwarte ijsberen op de weg.

De VVD begint al bij voorbaat te janken, daar ze niet kunnen zien of volgen dat het oude bestuur echt van de schoolgrond is vertrokken en ook geen directe invloed meer heeft.  Toch te triest voor woorden dit soort opmerkingen. Bij D66 wordt zelfs aan de goedkeuring van de interim-bestuurder door de minister getwijfeld, m.a.w. D66 twijfelt aan de CU-minister. Dat is goed te horen.
De SP wil nog wat verder gaan, die heeft geen vertrouwen in het hele dossier rondom het Cornelius Haga Lyceum en wil dat de school sluit, waarbij de woorden zijn gebruikt als “ … Er moet zo snel mogelijk een hangslot om dat schoolhek … “ En voor VVD en SGP hoefde het allemaal niet zo lang te duren, daar de voorzitter van het bestuur van het Lyceum niet te vertrouwen is en dat er allemaal geen tussenstapjes  genomen hoeven te worden, maar gewoon ferme Nederlandse boerenstappen.

Tja, het is me daar een mooi zooitje in de Tweede Kamer, maar er is nog nooit iemand opgestaan, die echt voor het Islamitisch onderwijs van het Cornelius Haga Lyceum is opgekomen, voor het onderwijs van de kinderen die bewust door hun ouders naar deze school zijn gestuurd. Neen, de Tweede Kamerse politieke partijen willen alleen maar bakkeleien over het feit dat er geen goed onderwijs wordt gegeven en dat de school niet veilig zou zijn. Overigens zonder enige reden daarvoor zwart op wit op tafel te kunnen leggen. De inspectie heeft daarentegen in eerste instantie een goed rapport over de school geschreven, wat dan weer niet vrijgegeven mocht worden omdat ministerie en de Nederlandse veiligheidsdiensten daarvoor een stokje hebben gestoken. 

De veiligheidsdiensten in Nederland gaan zich dus ook al met het onderwijs bemoeien; goed gedaan jongens, niets meer aan doen. Wat een ellende in dit dossier en ondertussen zijn jongeren de dupe, die alleen maar willen studeren en dit Kamerse en ministeriële geneuzel goed beu zijn.