HVA weet weer een onzinopleiding te verzinnen

Na vrijetijdsmanagement rijgt HVA weer een kraal aan de ketting met overbodige opleidingen die voornamelijk gevolgd worden door ‘studenten’ die het waardeloze papiertje graag kopen met aanwezigheid in kroeg en containerwoningpark.

De Hogeschool van Amsterdam verzorgt per september 2013 een masteropleiding tot ‘ideale ambtenaar’. De gemeente Amsterdam is nauw betrokken bij de invulling van het lesprogramma van de nieuwe studie Urban Management.

Wat kun je er allemaal mee volgens het HVA. Nr 1 geeft al aan hoe over ‘managementopleiding´ is nagedacht.
Hieronder een aantal beroepsmogelijkheden:
projectmedewerker bij een stadsdeel
beleidsmedewerker WMO bij een welzijnsorganisatie
lid van de Taskforce Integratie en Veiligheid
buurtregisseur Openbare Ruimte
medewerker wijkaanpak
winkelstraatmanager
beleidsadviseur bij een politieke partij
stafmedewerker bij Milieudefensie
junior onderzoeker bij de gemeente