Hulde! Corbyn en Bercow willen niet aan tafel met Trump

Jeremy Corbyn, de leider van Labour, boycot het staatsbanket dat de Britse koningin Elizabeth Donald Trump aan zal bieden tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk in juli. Ook John Bercow, de voorzitter van het Lagerhuis, heeft gezegd niet aanwezig te zullen zijn.

Bercow heeft geen reden gegeven voor zijn afwezigheid, maar de voorzitter van het Lagerhuis – een conservatief van het oude stempel – heeft nooit een geheim gemaakt van zijn minachting voor de proleet Trump. To add insult to injury weigert Bercow bovendien Trump toestemming te geven het parlement toe te spreken. Volgens Bercow heeft Trump niets gedaan om dat voorrecht te verdienen. Het hele politieke circuit probeert momenteel Bercow tot andere gedachten te brengen, maar of dat succes zal hebben is maar zeer de vraag. De parlementsvoorzitter staat niet bekend om zijn buigzaamheid.

Volgens Corbyn moet premier May “niet het rode tapijt uitleggen om een president te eren die belangrijke internationale verdragen verscheurt, het ontkennen van klimaatverandering steunt en racistische en vrouwvijandige retoriek gebruikt”.

Voor het bezoek van Trump worden grootschalige demonstraties voorbereid. Naar verwachting zullen tienduizenden mensen de straat opgaan om te protesteren tegen de komst van de proleet in het Witte Huis.

Bron: Politico