Howick en Lili zijn al thuis!

Dit stuk hebben wij precies vier maanden geleden geplaatst. We zetten het nog even in de kijker, met de toevoeging dat ten aanzien van de menselijkheid van Zijne Excellentie Harbers geen illusies  gekoesterd hoeven te worden. Hij is van de VVD en hij heeft tot het eind toe op uw en onze kosten geprocedeerd om deze jongelui Nederland uit te krijgen.

 

Geachte heer Harbers,

De Nederlandse kinderen Howick (13) en Lili (12) dreigen uitgezet te worden naar Armenië, ook al is het daar onveilig voor hen. Experts oordeelden dat deze kinderen niet kunnen worden teruggestuurd. Ze zijn in Nederland geworteld en hebben nauwelijks kennis van de Armeense taal.

De moeder van Howick en Lili laat weten niet klaar te zijn ze op te vangen in Armenië. Het is onverantwoord deze kinderen de onzekerheid en zelfs een onveilige situatie in te sturen.

U kunt bepalen of ze worden uitgezet. Hun lot ligt in uw handen. U streeft naar eigen zeggen naar een menswaardig migratiebeleid. Dan moet de conclusie zijn dat Lily en Howick hier horen.

Daarom roep ik u op: laat deze kinderen in Nederland blijven. Ze zijn al thuis.

Waarom is het belangrijk?

Bijna 10 jaar geleden kwamen Howick en Lili, toen 2 en 3 jaar oud, naar Nederland. Deze week besloot de rechter dat ze zo snel mogelijk worden uitgezet naar een voor hen onveilig Armenië. Daar hebben ze geen wortels hebben, spreken ze de taal niet en hebben geen perspectief op een toekomst. Hun lot ligt nu in handen van staatssecretaris Mark Harbers.

De moeder van Howick en Lili is in Armenië en laat weten dat haar kinderen niet naar Armenië kunnen komen. Het land is onveilig en experts zeggen dat het beter is voor de kinderen om in Nederland te blijven. Het is onverantwoord deze kinderen naar Armenië te sturen. Nederland moet zorgen voor zijn kinderen, Nederland moet zorgen voor Howick en Lili.

Overtuig staatssecretaris Harbers ervan dat Howick en Lili moeten blijven. Als je al 8 jaar in Nederland bent, als je geen perspectief hebt in het land waar je naartoe gestuurd wordt en als daarmee je veiligheid bedreigd wordt, verdien je maar één ding: thuis blijven in Nederland. Dus stuur hem een mail! Hij kan beslissen om deze kinderen toch hier te houden.

Hoe het overhandigd gaat worden

Als je via de website van De Goede Zaak een bericht stuurt, wordt dit direct naar staatssecretaris Harbers gemaild!

Naast Howick en Lili zijn er nog ruim 400 andere kinderen die dreigen uitgezet te worden. Help ons te pleiten voor een kinderpardon voor al deze kinderen, teken de petitie #zezijnalthuis: https://actie.degoedezaak.org/petitions/ze-zijn-al-thuis.