Houd op met de façade in Europa

De EU genereert een elegie van bureaucratisch gedrocht, democratisch deficit, Duitsland plus, rusthuis voor politieke afdankertjes tot een paradijs voor lobbyisten en meer. Jan Blommaert heeft in DeWereldMorgen tekortkomingen plastisch verwoord.

Nabij het eind van zijn artikel stelt hij: ‘Europa, hou ermee op’. Stop een verdrukker en geweldmachine te zijn. Respecteer de Europese waarden, Verlichtingswaarden – toewijding aan democratische besluitvorming; diepgeworteld humanisme. Want de Europese samenwerking die begon als een droom van vrede, vrijheid en democratie is nu een nachtmerrie van businessclass lobbycratie, verarming, uitsluiting en surveillance geworden.

De Europese Unie is evenwel wat de burgers aan politici toelaten ervan te maken. Maar hoe kan het anders dan tot nu toe? Ergens tussendoor hint Blommaert op een spelbreker in de Europese kongsi van machtspolitici. De Grieken van Syriza hebben de tegenstellingen tussen de mooie frases van de EU-documenten en de hardvochtige werkelijkheid te kijk gezet. Die hint kan wellicht door de Europeanen worden opgepakt als breekijzer voor verandering van de EU in democratischer en transparanter richting.