Hotel Mokum bedreigd met ontruiming: vanavond solidariteitsdemo op Leidseplein

Het kraakpand Hotel Mokum in de Amsterdamse Marnixstraat wordt bedreigd met ontruiming. Halsema – die er trots op is dat in Amsterdam zo snel tot ontruiming wordt overgegaan – gooit het dit keer op ‘brandveiligheid‘.

Vanavond om 18.00 uur begint op het Leidseplein een solidariteitsdemo. Persverklaring van de gebruikers van het pand:

Hotel Mokum is een vrijplaats in het gekraakte Hotel Marnix. De gemeente en het OM hebben een vals spel gespeeld door een spoedontruiming te beginnen omwille van de brandveiligheid. Hotel Mokum probeert dit te voorkomen door een kort geding te beginnen. Daarnaast roepen we iedereen die kraken steunt op om met ons te demonstreren op het Leidseplein om 18:00 tegen deze repressie en vóór kraken!

OM wil Hotel Mokum onder valse voorwendselen ontruimen voor leegstand

Het OM en de gemeente Amsterdam beginnen een spoedontruiming tegen Hotel Mokum, de nieuwe gekraakte vrijplaats aan de Marnixstraat. De opgegeven reden voor de spoedontruiming is brandveiligheid, maar de gemeente en brandweer hebben zelf verklaard dat de onderste verdieping veilig is. “Dit besluit is onrechtmatig en vals. We zijn in gesprek met de gemeente en dat overleg wordt nu misbruikt voor ontruiming. Het vertrouwen tussen de burgers en de gemeente wordt nog verder beschadigd door dit soort taferelen.” aldus Charlie van Hotel Mokum. “Door dit besluit komen de huidige bewoners op straat te staan.”

Dat brandveiligheid de stok om mee te slaan is, is een ondermijning van de geloofwaardigheid van de brandweer zelf. In 2007 schreef het college van B&W: “Brandweer Amsterdam is er niet op uit om de wet- en regelgeving als instrument te gebruiken om vrij- en broedplaatsen tot sluiting te brengen.” Het is gangbare praktijk om de krakers in staat te stellen om een pand brandveilig te maken. Hotel Mokum heeft die kans niet gehad, terwijl de krakers zich altijd hebben opengesteld voor overleg en in ieders belang er alles aan hebben gedaan om het pand veilig te gebruiken.

Hotel Mokum is de afgelopen anderhalf maand een vrijplaats geweest, waar mensen wonen en vele evenementen hebben plaats gevonden. Het gekraakte pand, Hotel Marnix, stond al twee jaar leeg en er zijn geen aantoonbare plannen om het weer in gebruik te nemen. Hotel Mokum heeft dit pand gekraakt als protest tegen de ergste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog en tegen de commercialisering van de binnenstad. Het feit dat deze vrijplaats nu ontruimd wordt voor leegstand, is voor de krakers een teken dat de gemeente deze problemen niet serieus neemt. “Wéér wordt een goed initiatief van Amsterdammers de kop in gedrukt door de gemeente en wéér is er geen structurele oplossing tegen leegstand en de woningcrisis in de stad. De gemeente laat zo zien wat voor haar echt belangrijk is: de stad als verdienmodel behouden.”

Uit protest tegen de handelwijze van de gemeente organiseert Hotel Mokum om 18:00 een demonstratie op het Leidseplein. Daarmee willen ze aandacht vragen voor het werkelijke probleem, namelijk de wooncrisis en de commercialisering van de stad, en vóór kraken als een oplossing voor dat probleem. “Wij roepen iedereen die ons steunt op om met ons te demonstreren voor een vrij, betaalbaar en rebels Mokum.”

Uitgelichte afbeelding: GPL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=320272