Hondjes-referendum

Door Paul Treanor
Stem Van West is een gemeentelijke website waar bewoners plannen en suggesties voor de buurt kunnen plaatsen. Het is niet echt de bedoeling om controversiële zaken te bespreken, maar ik deed het toch.

Laat de ‘twee hondjes‘ op de Postjesweg niet vernietigen zonder openbaar debat.

Het Forum voor Democratie (FvD) is fel tegen de moderne kunst. De partij hoort tot een internationale conservatief-revolutionaire stroming, dat de moderne kunst niet alleen als waardeloos beschouwt, maar als een verzwakking van de westerse beschaving. Voor de meeste partijen is de kunst een bijzaak, maar niet voor het FvD. De partij streeft naar een nationale culturele wedergeboorte in Nederland (renaissance), waaronder een terugkeer naar de traditionele kunstvormen. Partijleider Thierry Baudet heeft zijn kritiek op de moderne kunst onlangs herhaald: hij spreekt van “totale chaos en afzichtelijkheid”.

De toon van de conservatief-revolutionaire stroming is agressief, maar voorlopig blijft dat beperkt tot de sociale media. Baudet heeft wel enkele kunstenaars met naam genoemd, wat gezien deze agressie als een bedreiging kan worden opgevat. Uit historisch voorbeelden weten wij, dat rechtste tegenstanders van de moderne kunst en architectuur ook geweld gebruiken, als ze eenmaal aan de macht zijn.

In Amsterdam wil het Forum voor Democratie ook een conservatieve culturele revolutie ontketenen. Als het FvD aan de macht komt, bijvoorbeeld door een staatsgreep, zal in Amsterdam heel wat veranderen. Alles wat links en politiek-correct is, wordt dan weggevaagd. Dat geldt ook voor de kunstenwereld, dat Baudet als een ‘kartel’ omschrijft. Mogelijk wordt het Stedelijk Museum gesloten, of omgezet in een museum voor traditionele en neo-traditionele schilderijen. De kans is groot dat zijn collectie van moderne kunst wordt vernietigd.

We kunnen ook verwachten, dat de openbare ruimte gezuiverd wordt van de moderne kunst, dat sinds de jaren ’50 veelvuldig is geplaatst. Een goed voorbeeld daarvan zijn de twee hondjes, grote plastic honden aan weerszijden van de Postjesweg, waar deze het Rembrandtpark kruist. Zulke kunstwerken drijven conservatieven tot woede: ze hebben geen enkele binding met de traditie, of met de nationale identiteit.

We weten niet hoe het FvD de ’twee hondjes’ wil aanpakken. Mogelijk worden ze met veel vertoon in brand gestoken, maar het kan ook zijn, dat ze in het holst van de nacht worden weggehaald. Juridisch mag het allebei, want kunst in de openbare ruimte is eigendom van de gemeente. Als het FvD de gemeente beheerst, dan mogen ze gemeentelijk eigendom vernietigen, verkopen, of verplaatsen. De buurtbewoners worden in elk geval niet betrokken bij de besluitvorming.

De gemiddelde Amsterdammer weet ook niets, van een aanstaande zuivering van kunstwerken in de openbare ruimte. Het stadsdeelbestuur zal beweren dat er geen plannen zijn, om de ’twee hondjes’ te vernietigen. Het bestuur wil liefst geen discussie of debat, ook niet tijdens de komende campagne voor de raadsverkiezingen. Op die manier kan het Forum voor Democratie ongestoord zijn plannen uitwerken. De radicaal-rechtse oorlog tegen de moderne kunst krijgt ook weinig aandacht in de media.

lees verder bij De Stem van West