Homo-emancipatie: Pia Dijkstra vertrouwt VVD/PvdA (terecht) niet

Pia Dijkstra (D66) vertrouwt er niet op dat men nu wel gegarandeerd ernstige zaak zal maken van diverse homo-emancipatiepunten, zoals de weigerambtenaren en het weigeren van homoseksuele leraren op sommige scholen. Niet dat de VVD en de PvdA het daar niet mee eens zijn, maar bij Bruin I hebben we kunnen zien hoe makkelijk in elk geval de VVD dergelijk uiterst principiële – en bovendien essentieel liberale – standpunten zomaar inlevert bij de poldertaliban, als de steun daarvan noodzakelijk is voor de uitvoer van vuile, rechtse plannetjes. En in de Eerste Kamer is dat nog steeds een denkbaar scenario. Daarom wil Dijkstra nu alvast vastleggen dat deze zaken geregeld gaan worden. Goed gezien.