Hommels verliezen terrein door klimaatverandering

De klimaatverandering zou het gevaar van uitsterven van soorten kunnen doen toenemen wanneer temperaturen en de versnelling de historisch waargenomen tolerantie van soorten beginnen te overschrijden. Wij hebben gegevens op de lange termijn gebruikt voor 66 hommelsoorten verspreid over Noord-Amerika en Europa. Wij hebben getest of dit mechanisme de waarschijnlijkheid van het uitsterven of de uitbreiding van areaal van hommelsoorten zou doen veranderen. Toenemend voorkomen van hogere temperaturen voorspelt het risico van plaatselijk uitsterven, de kansen van het innemen van nieuw gebied en de verandering van rijkdom van soorten. De gevolgen zijn onafhankelijk van veranderd landgebruik.

De methode ontwikkeld in deze studie laat expliciete voorspellingen van uitsterven veroorzaakt door klimaatverandering toe naast de koloniseringsdynamiek binnen soorten die patronen van waargenomen geografisch gebiedsverlies en -uitbreiding over continenten verklaart. Toenemend voorkomen van temperaturen die historisch waargenomen tolerantiewaarden overschrijden helpen de wijdverspreide teruggang van hommelsoorten verklaren. Dit mechanisme kan ook bijdragen aan verlies van biodiversiteit in het algemeen.

Science