Hollandsche Lentes

266px-Harry_van_Bommel1 (1)
Harry van Bommel, kamerlid namens de SP. Helaas.

Gisteren verwierp de Tweede Kamer nipt een motie van Van Bommel (SP, als in socialistische) die de regering opdraagt het associatieverdrag met de Oekraïne te verwerpen. Kamerlid voor de PvdA Jacques Monasch stemde als enige fractielid voor en oud-PVV’er Roland van Vliet stemde tegen. Het geeft de regering extra tijd om uit hun lastige positie binnen de EU te komen. GeenStijl bracht het nieuws als de dood van de democratie en boehoe, zij doen niet wat wij willen! Blijkbaar zijn volgens sommigen gekozen parlementariërs verplicht een raadgevend referendum uit te voeren, wat dat dan ook is en zelfs als 99% van het electoraat onbekend is met de inhoud van het referendum. De wil van het volk heet dat, zelfs als het om een paar procent van de bevolking gaat.

Ondertussen vonden in Rotterdam getuigenverhoren plaats in de zaak of kwestie Demmink, de oud-topambtenaar van Justitie die al decennia wordt achtervolgd door beschuldigingen van seksueel misbruik van jonge jongens. Volgens veel gebruikers op sociale media passen de media censuur toe want niet àlle kranten, tijdschriften en andere media berichten 24 uur per dag over deze getuigenverhoren, die normaal besloten zijn. De media, politici en bestuurders, ‘de elite’, allemaal zijn ze betrokken in het complot van massaal kindermisbruik. En iedereen die het niet zo ziet is medeplichtig en dus ook kindermisbruiker. Men zit helemaal niet op feiten te wachten. Men wil bevestigd worden en ziet in samenzweringen een dagbesteding.

Ook werden in de Tweede Kamer door coalitiegenoten VVD en PvdA voorstellen voor bankenbelasting en het niet verhogen van huren in de sociale sector verworpen. Er ging een gerucht rond dat er een gat op overheidsbegroting zou zijn van 2,5 miljard en volgens het NOS Journaal kwam dit door de verhoging van de ambtenarensalarissen. Een bijzondere mededeling in de wetenschap dat zij extra loon krijgen door pensioen in te leveren, dus in werkelijkheid er weinig tot niets op vooruit gaan. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) doet tegelijkertijd verwoede pogingen de koppositie van Nederland als het gaat om afluisteren en bespioneren van de eigen burgers te bestendigen. Maar zulke kwesties interesseert vrijwel niemand wat.

Er was veel meer ophef over banaliteiten dan over de teloorgang van maatschappelijke verworvenheden, privacy en burgerrechten. Nadat een Duitse cabaretier in een satire op TV Erdoğan had beledigd, doen Nederlandse artiesten en rechtse opiniemakers enorm hun best te laten zien dat ook zij als de besten Erdoğan en vele anderen kunnen beledigen. Annabel Nanninga had in een video op Facebook Erdoğan een “geitenneuker” genoemd en Facebook had dat originele, creatieve product en de vervolgpagina’s van o.a. TPO en Powned weer verwijderd. Dat was natuurlijk het ultieme bewijs dat Facebook censureert, de vrijheid van meningsuiting onderdrukt en samenzweert met Erdoğan om ons te onderwerpen aan de islam. En het is pas april.