Hoedt U voor de politie

Dat de politie eergisteren het plein voor het gemeentehuis van Heesch waar bezorgde neanderthalers, wier zorgen je serieus moet nemen en die je erbij moet betrekken, tekeer gingen schoonveegde, had niets te maken met iets wat je zou kunnen opvatten als antifascisme of democratische gezindheid van de politie.
De politie verdedigde gisteren slechts de heersende orde en macht en die zat in het gemeentehuis.
Dat laat onverlet dat de politie de gewapende tak is van de PVV en je moet er niet aan denken wat er gaat gebeuren als het psychiatrische geval Wilders onverhoopt aan de macht komt en zijn zin krijgt als het gaat om concentratiekampen…
Ik koester geen enkele illusie over wat dan de houding van de politie zal zijn.

Karlijn Houterman is freelance fotografe en algemeen verslaggever bij het Brabants Dagblad.
Gisteren deed zij op twitter verslag over de door het dolle heen zijnde neanderthalers.
Dat kwam haar op de volgende aanzegging van de politie te staan:

2016-01-18 Persbreidel door politie

Het is niet aan de gewapende tak van de PVV journalisten die hun taak serieus opvatten – en dat is een unicum in dit land – te belemmeren in hun werk.
Verder kan niet genoeg verslag gedaan worden van wat de hordes onder de noemer Wilders’ verzet aanrichten in dit land en welke verdere consequenties dat nog gaat hebben.

Maar ik begrijp het wel vanuit het perspectief van de politie hoor.
Die heeft natuurlijk liever dat joelende en vuurwerk gooiende geestverwanten wat minder in the picture komen en dat breeduit gemeten wordt hoe de politie een SS-verheerlijker die medeverantwoordelijk is voor het geweld in diverse gemeentes en aanzet tot terrorisme escorteert als ‘Veee Aaaaiiii Peeee’.
En ze zijn er nog trots op ook.
Maakt u zich daarom maar geen illusies over de politie….

2015-12-19 Pol Rotterdam trots

2015-12-19 Dewinter pol Rotterdam