Hoed u voor ‘de bezorgde burger’

Eén van de redenen waarom de Nazi-bezetter destijds in staat was in Nederland in vergelijking tot alle andere bezette landen het hoogste percentage joodse medeburgers op te pakken en uit te roeien, was – naast het persoonsbewijs dat door de Nederlandse ambtenaar Jacobus Lambertus Lentz was vervaardigd en de zogeheten jodenster – het feit dat maar al teveel ‘bezorgde burgers’ van weleer graag bereid waren voor een appel en een ei medemensen uit te leveren aan hun doodsvijanden.
Zo beschrijft Ad van Liempt in zijn boek ‘Kopgeld’ dat m.i. verplichte kost zou moeten zijn op alle scholen hoe de Henneicke-colonne op ‘jodenjacht’ ging. Gewone nobodies, veelal maar lang niet in alle gevallen politieagenten, die er lol in hadden om vaak ’s avonds – zoals anderen naar het café zouden gaan – op mensenjacht te gaan. Zevenendertig gulden vijftig per opgepakt medemens.

Maar wat zou er gebeuren als je vandaag de dag zoiets zou doen: mensen van een merkteken voorzien ten einde ze te criminaliseren en af te zonderen en vervolgens in ruil voor een paar stuivers ‘bezorgde burgers’ zou vragen hun islamitische medeburger te verlinken?
Een experiment in de Verenigde Staten waar iemand zich voordeed als campagne-medewerker van fascist Donald Trump laat weinig twijfel bestaan:

https://www.youtube.com/watch?v=XbqI3yzU3sI

Ook de hedendaagse ‘bezorgde burgers’ zijn bereid hun medemensen te brandmerken om ze vervolgens voor een appel en een ei uit te leveren aan hun beulen.
Het kost vrijwel geen moeite ze daartoe over te halen.
Eerder bleek al in een ander experiment dat wanneer de leeghoofden zonder enig historisch besef (en zonder dat ze ooit moeite gedaan hebben iets van de geschiedenis op te steken) van vandaag uitspraken van Hitler voorgelegd worden als zijnde afkomstig van Trump, men het er van harte mee eens is:

https://www.youtube.com/watch?v=5NzhQWcc7h4

Misschien goed om in gedachten te houden nu vandaag het proces tegen wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar Geert Wilders begint (wellicht is het trouwens een idee ook Spekman en Samsom vanwege hún respectievelijke uitspraken ‘vernederen voor de eigen groep’ en ‘etnisch monopolie’ alsnog aan de tand te voelen) en RTL het nodig vindt om na ‘Pauw’ eerder deze week die ‘bezorgde varkenskop’ nog maar eens even demonstratief op te voeren.
Want die ‘bezorgde burger’ hoor je haast niet hè? Die komt in de media eigenlijk nauwelijks over het voetlicht.
Ik heb het al vaker gezegd: die genocide komt er wel.
Vooral ook omdat de mensen verachtende ideeën van wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar Wilders door de hele politiek al heel snel zijn omarmd, de media er dagelijks propaganda voor maken en de ‘bezorgde burgers’ het allemaal voor zoete koek slikken.
Al ruim anderhalf decennium lang.