Hoe nieuwe inzichten terrein winnen na OXI

oxiDe nee-stem in het Griekse referendum heeft een demasqué laten zien van traditioneel links, van de sociaaldemocratie met name. Maar met een luid ‘nee’ tegen de trojka-voorstellen is er nog geen alternatief in Europa. Wat is de reden voor dit gebrek?

De voornaamste reden waarom we nog geen succes hebben is dat er in de meeste EU-landen geen overtuigend perspectief van progressieve alternatieven is voor de bestaande dominante politieke krachten.

Er bestaan evenwel aanwijzingen, bijvoorbeeld van manifestaties van solidariteit met migranten, dat zelfs in landen waar de politieke alternatieven erg zwak zijn, zoals in Frankrijk, ze snel inhoud kunnen krijgen.

Alles dat vereist is, is om te begrijpen dat ze alleen kunnen ontstaan vanuit actiegroepen van burgers en nieuwe politieke bewegingen die daar in de kiem aanwezig zijn. Ze zullen niet ontstaan uit een hergroepering van de rotzooi van oude partijen.
(Eutopia [vertaald uit het Engels])

Auteur Philippe Aigrain merkt verder op dat de Grieken ons leren dat we de onbekende politieke toekomst niet moeten vrezen. Ons huidige vooruitzicht is veel gevaarlijker.