Hoe moslimhaat melden

Islamofobie/ moslimhaat

Over de term.

Op Republiek Allochtonië geven we een voorkeur aan de term moslimhaat. Hieronder verstaan wij: het uitsluiten, discrimineren of bedreigen van moslims vanwege hun geloof of het geweld tegen moslims of hun gebouwen. Overigens zijn niet alleen moslims slachtoffer van ‘moslimhaat’ of ‘islamofobie’, maar ook mensen die er voor anderen kennelijk als moslim uitzien. Religiekritiek rekenen wij doorgaans nadrukkelijk niet tot moslimhaat of islamofobie. Met religiekritiek is niets mis.

Veel anderen geven de voorkeur aan de in de wetenschap gangbare term islamofobie.

Melden helpt

Slachtoffers van discriminatie en uitsluiting doen hiervan zelden melding bij de politie of bij de antidiscriminatiebureaus. Dat geldt voor alle vormen van discriminatie en ook voor de slachtoffers van moslimhaat/islamofobie.

Uit een onderzoek van het SCP uit 2014 naar Ervaren discriminatie blijkt dat moslims relatief vaak discriimatie ervaren: bijna twee op de drie moslims rapporteert ten minste één discriminatie-ervaring in het voorafgaande jaar. Inclusief degenen die twijfelen of het om discriminatie ging, gaat het zelfs om driekwart van de moslims. Toch doen uiteindelijk maar heel weinig mensen aangifte van moslimhaat of islamofobie.
Daarnaast wordt moslimhaat of islamofobie nog lang niet altijd apart geregistreerd zoals bijvoorbeeld met homofobie of antisemitisme wel het geval is en krijgt daardoor ook minder aandacht van pers en politiek.

Waar kun je melding doen van moslimhaat/islamofobie?

Behalve bij de politie of (internet) meldpunten die je hieronder vindt, zijn er verschillende maatschappelijke initiatieven die met het onderwerp bezig zijn en waar je melding kunt maken van islamofobie of moslimhaat.

Verder lezen op moslimhaat.nl, een site van Republiek Allochtonië.