Hoaxes en hun macht

Naar aanleiding van het stuk Paastraditie: de protocollen van Mekka raakte ik aan het nadenken over complottheorieën/hoaxes en de macht die ze uitoefenen op media en individuen.
Mijn betoog gaat uit van verschillende vormen van macht, organisatie en organisatievormen. Nu klinkt dit alles waarschijnlijk nog behoorlijk vaag, maar wees gerust, aan het einde kom ik tot een conclusie. Wel kan ik vast zeggen dat dit mijn eigen gedachten zijn en op geen enkele wijze ‘wetenschappelijk’ onderbouwd zal worden, behalve dan volgens mijn (on?)logica.
De terminologie zal ik straks verklaren aan de hand van wat simpel kopieer- en plakwerk van de site www.encyclo.nl van de gevonden definities zal ik echter alleen de voor dit stuk meest relevante neerzetten.
Nu zal ik voor we verder kunnen eerst wat gangbare definities over de later gebruikte termen moeten duiden.

Macht
de macht zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [mɑxt] Verbuigingen:   macht|en (meerv.) 1) vermogen/kracht om iets te (laten) doen zoals je wilt Voorbeelden:  `macht uitoefenen`, `de ouderlijke macht`uit alle macht proberen  (proberen met heel veel…)

SYNDICAAT

1) Ambt 2) Belangengroepering 3) Combinatie 4) Combinatie van zakenlieden 5) Kartel 6) Samenwerkende misdadigers 7) Vakbond 8) Vakvereniging 9) Vereniging van industriëlen of bankiers 10) Vereniging van industriëlen of bankiers*
* Voor dit stuk zijn de betekenissen “Belangenorganisatie” en “combinatie” van belang

Communie
Afgeleid van het Latijnse woord communio, dat `gemeenschap` betekent. Een belangrijk onderdeel van de Mis in de katholieke kerk. Tijdens de communie vieren de gelovigen gemeenschap met elkaar en met de Heer, al dan niet lichamelijk aanwezig in brood (hostie in de katholieke en witbrood of matze in de protestantse kerk) en wijn. Een andere opvatting…*
* Hierbij zullen we de betekenis gemeenschap in haar bredere zin toepassen.

Complottheorie

Een complottheorie is een verklarende stelling waarbij een persoon, groep of organisatie ervan beschuldigd wordt een gebeurtenis te hebben veroorzaakt met grote sociale, politieke of economische impact.

HOAX
1) Een loos of verzonnen bericht 2) Valse melding niet bestaand virus 3) Valse melding over een niet bestaand virus

Omdat complottheorieën over het algemeen verzonnen zijn, zal ik ze aanduiden met de kortere term Hoax (ja, ja, ik weet het, ik ben fockin’ lui)

Veel voorkomende hoaxen

Er zijn veel verschillende hoaxen in de wereld, sommige hebben een basis in wetenschappelijk bewijs, zoals chemtrails, immers de verbranding van kerosine laat ook andere stoffen vrijkomen dan alleen waterdamp. Andere daarentegen zijn compleet losgeslagen fabricages van pseudo-intellecten, zoals de theorie over het “Cultuur-Marxisme”, de “protocollen van Zion/Mekka”, de “Bilderberggroep”, “9/11”, “illuminati”, de “Invisible pink unicorn (IPU)”, “Chupacabra’s” en nog veel meer (er zijn letterlijk duizenden van dit soort theorieën, sommige bijzonder melig en ook zo bedoeld, zoals de IPU, anderen gewoon krankzinnig (Flat earth) en sommige levensgevaarlijk (zowel cultuur-marxisme als de protocollen van Zion, stonden aan de basis van de Naziretoriek).

Dat dit soort hoaxes kennelijk veel macht kunnen uitoefenen op mensen is bekend, maar mijn vraag is waarom?
Misschien is het van belang ook om een duidelijk onderscheid te maken in hoe macht georganiseerd kan zijn.
De meest voorkomende vorm is de verticale organisatie, ook wel hiërarchische organisatie genoemd, denk aan baas-werknemer, ofwel elke vorm waarbij een andere ‘entiteit’ zich boven jou schaalt en top-down dingen oplegt.

De andere vorm daarentegen is de horizontale organisatie, waarbij ‘de macht’ gelijkwaardig is verdeeld, denk hierbij aan de originele insteek van de vakbonden (ook wel syndicaten genoemd), waarbij men elkaar ondersteunt om van onderaf (vanuit de werknemers) een vuist te maken tegen de baas (die zonder de hiërarchische structuur een wolf zonder tanden is). Deze tegendraadse vorm van (zelf)organisatie wordt veelal gezien als een directe aanval op de hiërarchische organisatie, zoals ook die van de staat en dus ook immer weggezet als gevaarlijk, extreem, radicaal etc. Nu komt dus eindelijk ook de hoax om de hoek kijken, hoaxes zijn veelal ‘onderbouwd’ met theorieën van gezaghebbende ‘wetenschappers’ of ‘denkers’. Hierin schuilt dan ook een paradox, want de meeste hoaxes lijken contra de gevestigde hiërarchische orde in te gaan, maar zijn feitelijk de hulpmiddelen om de ene hiërarchische orde te vervangen door een andere (waarbij de tweede vaak een ‘beter’ alternatief genoemd wordt voor de eerste), alleen zijn juist deze ‘nieuwe’ ordes vaak gebaseerd op complottheorieën en zeer repressief richting de mensen die niet in de complottheorie zijn meegegaan, daarnaast staan binnen deze complotten ook vaak hele groepen centraal als de mogelijke oorzaak van de complete annihilatie van de samenleving (ook bekend als de zondebok), dit waren voor Hitler de Joden, gebaseerd op een theorie die al ouder is dan Hitler en zegt dat ‘de Joden’ Europa al bijna hebben ’omvolkt’, het resultaat van deze theorie verweven in een hiërarchisch politiek model, was een vreselijke oorlog met miljoenen doden. Heden ten dage roept men vrijwel hetzelfde, alleen is ‘de Jood’ vervangen voor ‘de Islamiet’, Nu heb ik echter opgelet bij geschiedenis en kan ik jullie allen verzekeren, dat het de West-Europeaan was, die Afrika koloniseerde, uitbuitte en welhaast vernietigde, net zoals het de West-Europeanen waren die de Amerika’s uitmoordde. In beide gevallen waren er echt geen Islamieten bij betrokken, zoals bij vrijwel iedere geschiedkundige ramp, uitsluitend witte Christelijke westerlingen zijn betrokken. Je zou zelfs gerust kunnen stellen dat er wereldwijd sprake is geweest van de ‘complotten van Vaticaanstad’. De hele notie van megacomplotten door gevluchte minderheden is bespottelijk. Want denk eens na, wat hebben individuele moslims er aan als ze Europa zouden kunnen ‘Islamiseren’? Ten eerste hebben we het hier over heel gewone mensen, die net als ieder ander gelukkig willen zijn, zonder ruzie met de buren. Ook zijn er binnen de Islam verschillende facties en die zijn het vaak niet eens met elkaar. Daarnaast is de kans dat nu plots, na honderden jaren van moeilijk te bewaken grenzen, er een mega-instroom van Islamieten komt, de mensen die hier komen, zijn voornamelijk vluchtelingen, die hun land ontvlucht zijn om te ontsnappen aan repressie. Als je denkt dat ze hierheen komen om hier dezelfde situatie te kweken die ze ontvlucht zijn, is dit op zijn zachtst gezegd ongelooflijk dom.

Nu is het dan toch tijd voor mijn soorten van conclusie:

Complottheorieën zijn bedoeld om mensen in de luren te leggen, ze ontnemen je elke vorm van autonomie, ze vervangen je eigen inzicht en gedachtes voor die van (een vaak bovengemiddeld intelligente, welbespraakte, narcistische) machtswellusteling en bieden een simpel antwoord op complexe vragen, namelijk ‘het is allemaal hun [voer de naam van de zondebok in] schuld, zij moeten verdwijnen’… Kort gezegd ligt de grootste macht van een hoax er in dat alle problemen worden opgedeeld in hapklare oplossingen, namelijk racisme, uitsluiting en repressie. Nu wil het toeval dat mensen erg vatbaar zijn voor simpele verklaringen, dan hoeven ze niet zelf na te denken, maar kunnen ze, lekker mee blèrend, achter de meute aan lopen. Simpel gezegd zijn al die ‘slimmeriken’ die zich identificeren met het FvD of de PVV eigenlijk gewoon heel erg sneu, dom en triest.

Door de eeuwen heen zijn er heel veel complottheorieën geweest, geen van die theorieën behelsde ook maar een sprankje waarheid, maar ze leidden wel tot een periode van geweld, leed, vernietiging en uiteindelijk wederopbouw, waar na enige periode het geheel zich weer herhaalde.

Heb je nog steeds zin in complotten? Google IPU en ga lekker lachen.