Historisch pand in Amsterdam-Noord gekraakt

De Landsmeerderdijk 195 in Amsterdam-Noord is een plek met grote historische waarde. Al in de 17e eeuw stond hier Herberg ‘De Groene Ridder’ waar met name scheepslieden kwamen die handelsbetrekkingen hadden met landen rond de Oostzee en met hun schepen vlakbij aan de Oostzaanse Overtoom lagen.

Het huidige pand is door jaren verwaarlozing flink in verval geraakt. Het is gebouwd op de plek waar ooit de oude herberg stond en tot voor kort werd het nog uitgebaat als café.

Sinds 2016 is het toenmalige café Kadoelen opgekocht door een projectontwikkelaar die er het zoveelste dure huizenblok wil neerzetten. Tot nu toe zijn de aanvragen voor een omgevingsvergunning afgewezen. Inmiddels hebben buurtbewoners aangegeven het pand te willen behouden en sinds afgelopen zondag heeft een krakersgroep het pand betrokken. Zij zijn van plan om samen met buurtbewoners, politici en andere betrokkenen te strijden voor het behoud van het pand voor de buurt en er een café in te vestigen.

Eerder stelde het CDA al vragen in de gemeenteraad omtrent de plannen voor dit pand, vandaag stelde raadslid Zeeger Ernsting (GroenLinks) schriftelijke vragen over onder andere hoe lang het pand al leeg staat, wat de status van de monumentenaanvraag is en wat de mogelijkheden zijn om de ideeën van de krakers in overleg met de buurt vorm te geven. GroenLinks zegt verheugt te zijn over de positieve reacties vanuit de buurt op de kraak. Ook VVD stelde schriftelijke vragen, maar van een totaal andere orde. De VVD bij monde van raadslid Marianne Poot wil vooral weten wie de personen zijn die achter de kraak zitten, of er sprake is van overlast en of de eigenaar aangifte heeft gedaan.

Sinds Amsterdam-Noord in trek is, nemen de vrije ruimtes in het stadsdeel in rap tempo af. Was Noord ooit nog een plek voor vrije geesten, hechte arbeidersfamilies, kunstenaars, rustzoekers, en mensen die elders in de stad geen plek konden vinden; inmiddels wordt alles aangeharkt en veryupt. De kraakactie zal hopelijk de discussie over dit unieke pand met zo’n rijke historie opnieuw aanzwengelen en het café de functie van ontmoetingsruimte voor de buurt teruggeven.