Het Verzet tegen de democratische rechtsstaat

kaproenNadat vorige week Constant Kusters van de NVU mocht aanschuiven bij Pauw mag vandaag de oud-woordvoerder van Pegida Vlaanderen bij Buitenhof aanschuiven, de ‘islamcriticus’ Wim van Rooy, die een controversieel boek schreef, ‘Waarover men niet spreekt. Bezonken gedachten over postmodernisme, Europa, islam’. Daarin vergelijkt hij moslims met nazi’s èn communisten en geeft hij politiek en media de schuld van de ‘islamisering’. Net als Wilders, beweert Van Rooy dat hij geen moslims aanvalt maar de islam. En net als Wilders meent Van Rooy dat in iedere moslim een potentiële terrorist schuilt en linkse politici en dito media hun handlangers zijn en moedwillig terroristen uitnodigen om Nederland en dus ook Vlaanderen kapot te maken.

Er was geen serieuze uitgever bereid zijn boek uit te brengen waardoor de Belg Van Rooy uiteindelijk terecht kwam bij de Nederlandse uitgeverij De Blauwe Tijger van Tom Zwitser. Zwitser is een conservatieve katholiek die via zijn blog ‘de ontkerstening in de Nederlanden een halt toe wil roepen’. Wim van Rooy is de vader van Sam van Rooy, kandidaat-europarlementariër voor Vlaams Belang. Zoon Sam was medewerker voor de Tweede Kamerfractie van de PVV, maar werd een paar jaar geleden ontslagen, nadat zijn racisme zelfs voor de club van Wilders een brug te ver was. Ondertussen vindt een discussie plaats over of je de PVV wel extreemrechts mag noemen. Volgens liberaal-conservatieven is de PVV links. Volgens de PVV zelf is alles buiten de PVV links.

Volgens wetenschappers Cas Mudde en Sarah de Lange, autoriteiten op het gebied van extreemrechts, is de PVV niet extreemrechts maar radicaal-rechts of radicaal rechts-populistisch. De Lange noemt op Stuk Rood Vlees een aantal kenmerken zoals Mudde die hanteert: autoritarisme, nativisme (denken dat voorstellingen van Anton Pieck realistisch zijn) en populisme. Maar anders dan extreemrechtse bewegingen zoals de Griekse Gouden Dageraad propageert de PVV geen geweld en keurt hij geweld openlijk af. De PVV is niet antidemocratisch volgens De Lange, want ze respecteren “de basisregels van het democratische spel”. Dat laatste is opmerkelijk aangezien de PVV geen ledenpartij is maar een privé-onderneming van Wilders. Dat hij en zijn uitverkorenen langs democratische weg gekozen worden betekent nog niet dat ze de basisregels van het democratische spel respecteren.

Er zijn meerdere historische voorbeelden waarin volksmenners langs democratische weg werden gekozen om vervolgens de democratie af te schaffen. Wilders gaf de afgelopen weken een voorproefje hoe hij denkt dat de toekomst eruit moet zien. Hij noemde collega-volksvertegenwoordigers “nepparlementariërs” omdat ze volgens hem niet luisteren naar ‘het volk’. Met ‘het volk’ wordt hier bedoeld een deel van de bevolking dat net als hijzelf denkt dat vluchtelingen geen vluchtelingen zijn, maar een doelbewuste immigratie om het westen over te nemen en te onderwerpen aan de islam. Bijkomende ‘argumenten’ zijn dat er veel terroristen onder de vluchtelingen zouden zitten en het allemaal mannen zijn die onze vrouwen zullen gaan verkrachten. Andere ‘argumenten’ zijn dat dit een complot is van links en dat immigranten minderwaardig zijn die ondanks hun inferioriteit onze banen zullen afpakken.

Daarna kwam het bericht dat de door Wilders en zijn advocaat Knoops voorgestelde getuigen-deskundigen niet door de rechtbank worden toegelaten. Er wordt een rechtszaak voorbereid na tienduizenden aangiften. Volgens Wilders was het duidelijk: hij is al veroordeeld voordat er een zitting heeft plaatsgehad en hij zal volgens hem geen eerlijk proces krijgen. Rechters zijn volgens hem medeschuldig aan de overname van Nederland door immigranten en dus vijanden van het volk. Het continu in diskrediet brengen van rechters en volksvertegenwoordigers door ze vals te beschuldigen is een beproefd middel van volksmenners, maar liegen is niet verboden en dus niet strafbaar. Zo kan het dat zijn vertegenwoordiger in het Europarlement, Marcel de Graaff, vrijelijk kan oproepen tot het uitroeien van de Rohingya, vakbonden een gevaar voor de democratie kan noemen en stemfraude pleegt door de stempas van Marine Le Pen te gebruiken en meer dan een keer zijn stem uit te brengen.

Inderdaad roept Wilders zelf niet op tot geweld. Hij ondertekende een verklaring van fractievoorzitters van de Tweede Kamer waarin werd opgeroepen te stoppen met intimidatie en bedreigingen, om vervolgens het parlement en parlementariërs weer nep te noemen en op te roepen in verzet te komen. Hij hoeft ook niet op te roepen tot geweld, want hij heeft genoeg aanhangers die bereid zijn te bedreigen en te intimideren en geweld te gebruiken. Op Facebook wemelt het ondertussen van de oproepen tot verkrachting en andere vormen van geweld door aanhangers van Wilders. Hij hoeft alleen maar te zeggen dat hij niets met de Breivikjes, die zich beroepen op zijn standpunten, te maken heeft. De personen die de opvang voor vluchtelingen in Woerden wilden bestormen zijn volgens hun advocaat “normale mannen die midden in het leven staan”.

Als zij worden veroordeeld dan heeft Wilders’ aanhang opnieuw een reden om rechters te bedreigen. In een protest tegen de komst van een AZC gisteren in Enschede werden zes mannen gearresteerd voor mishandeling en het brengen van de Hitlergroet. Volgens aanwezige verslaggevers waren de demonstranten echt niet alleen kaalkopjes, maar hele gewone mensen. Dictators en volksmenners komen niet aan de macht door kaalkopjes, maar door de steun of stemmen van zulke gewone mensen. Zulke mensen worden geleid door angst, haat en onwetendheid, schuwen geen racisme en vreemdelingenhaat, waarin zij geen kwaad zien maar dit zien als opkomen voor hun normen en waarden. Als ze vervolgens achter een volksmenner aanlopen die indirect oproept rechters en parlementariërs te intimideren en te bedreigen zijn ze gewoon extreemrechts, zelfs als ze eruit zien als een gemiddelde burger.