Het “verborgen” kernafval van Groenland dat aan de oppervlakte komt

De ijskap van Groenland smelt, met alle onoverzienbare maar voorspelbare gevolgen die eraan verbonden zijn.

Groenland, het grootste eiland van de wereld, bijzonder schaars bevolkt door mensen – maar bij de maniakale behoefte van de diverse regimes van de VS om eilanden in bezit te nemen om er bases in te richten is ook het door Denemarken bestuurde Groenland niet buiten schot gebleven. Op het noordwestelijkste punt moesten dorpjes van inheemsen ontruimd worden voor een basis. Oostelijk van deze basis is Project Iceworm uitgevoerd, een stelsel van onder het ijs aangelegde gangen voor een raketbasis gericht op de Sowjet-Unie. In 1966 is het project gestaakt, ook al omdat toen het ijs aan het smelten was. Het gaat nu stukken harder. Het kernafval is alsof het zo hoort onder het ijs begraven gebleven.
En dreigt nu aan de oppervlakte te komen door de opwarming.
Dat het leger van de VS hierover processen kan verwachten is nog de minste zorg. Het is in feite onvoorspelbaar wanneer de gifstoffen boven komen of aan het “onderijse” gaan vloeien.