Het speelveld van manipulatie en stompzinnigheid (2)

Klik voor groter!
Klik voor groter!

In deel twee van mijn hersenspinselserie eerst een klein overzicht van hoe het allemaal een beetje zo aanmoddert in de 21e eeuw met “wij” en “zij”. Ik schreef in het eerste deel dat ik de onderlinge interacties van de diverse groepen op Twitter zou toelichten en een aantal voorbeelden zou noemen maar het leek me goed om eerst het maatschappelijke speelveld eens in kaart te brengen. De bijzondere rol die Twitter speelt in dit geheel komt dan binnenkort aan bod.

In het midden van het plaatje hiernaast zien we de “dialectische achtbaan” waarin de opinie (blauw gekleurde lijn) van het Fiscale Stemvee™, heen en weer wordt ge-Hegelt door de virale bullshit van het grootkapitaal dat via manipulatoren uit de politiek en de media in de huiskamers komt. Gevangen in de spiraal van het nep-democratische politieke beleid, dat gedreven door persoonlijke belangen en post-politieke ‘career opportunities’ als een ongestelde temeier om de corporatistische agenda heen tippelt, wordt de algemene opinie langzaam en onbewust klaargestoomd voor de volgende door het Westen geïnitieerde interventie, staatsgreep of slordig geplande partiële genocide die in de media een neutrale of zelfs vriendelijke naam krijgt als “Arabische Lente”, “Euromaidan”, of “Operation…whatever”.

Financieel gezien is het een uitgekiend (en eeuwenoud) Ponzi systeem waarin het stemvee uit het schuld-geplaagde Westen zich in een satanische cyclus uit de naad moet werken om het door de banken uit het luchtledige gecreëerde geld via ‘een baan’ elkaar te schrapen. Via verplichte afdrachten mag het stemvee dan het grootste deel van de bullshit waarmee het dagelijks bekogeld en vergiftigd wordt zélf betalen totdat het voldoende gehersenspoeld is om apathisch te gaan staan kijken hoe er wéér (en nog steeds) een smak belastinggeld naar de zoveelste interventie of nasleep daarvan gaat. De kosten zijn uiteraard voor het stemvee zelf, de baten verdwijnen uiteindelijk in de zakken van politici, bedrijven en banken. Als “beloning” krijgt de grazende Westerling een stroom aan ontheemde, verhongerde en getraumatiseerde vluchtelingen te verwerken die, eenmaal hier of ergens verzuipend, door een selecte groep manipulatoren worden misbruikt als zondebok om de opinie verder te vergiftigen met misantropie, xenofobie en racisme. Zo wordt het grazende gros weer klaargestoomd voor de volgende fase in een ander door de zwarte lijn gesymboliseerde agenda van onderdrukking, roofzucht en plundering. Meestal is de ellende ver weg, maar wie weet wat er hier nog allemaal op de agenda staat. Op zich best overzichtelijk als je er een beetje van afstand naar kijkt.

zoom-interactionsMaar men kijkt niet op een afstand. Men laat zich door manipulatoren via TV, krant en internet dagelijks door de onafgebroken en selectieve stroom bullshit in een draaikolk van stompzinnigheid zuigen. ’n Politicus roept in opdracht van [censuur] dit, de media berichten dat en voor de ‘diepgang’ komen de betaalde manipulatoren verkleed als journalisten en experts hun duiding geven om de opinie te sturen. Debat? Conditionering! In stompzinnige praatprogramma’s, op Facebook, op Twitter. De meest krankzinnige onzin wordt door manipulatoren in de wereld geslingerd en wat doen slimme, authentieke en geloofwaardige mensen vervolgens? Ze gaan al die onzin elke dag weer op eigen kosten zitten pareren met argumenten, moraal en goede wil. Maar bijna niemand luistert. Het volk? Moe van een dag neuspeuteren en caravan schoonspuiten slikt men de bullshit die de NOS ze serveert als zoete koek. Tegenargumenten? Te ingewikkeld. En even later maakt onze ‘democratie’ miljoenen belastinggeld vrij om de volgende interventie of nasleep daarvan te betalen. Uiteraard onder het mom van een “humanitaire actie”, om een “genocide te voorkomen” (die we via andere wegen weer sponsoren), omdat we die arme mensen “niet aan hun lot over kunnen laten”.

Het is bijna vijf uur en ik moet weg. Wordt vervolgd.  U moet de groeten van Jan Peter Balkenende hebben. De man die politieke steun gaf aan een oorlog die honderden duizenden Irakezen het leven heeft gekost en zijn vrienden in de VS stinkend rijk heeft gemaakt. Hij werkt nu in het gebouw hiernaast en strijkt per jaar ca. driekwart miljoen op voor bewezen diensten en is u eeuwig dankbaar.