Het Roma-beleid in Italië

Het Roma-beleid in Italië
In Palermo, de hoofdstad van het Italiaanse eiland Sicilië, bevindt zich een illegaal Roma-kamp dat al drieëntwintig jaar bestaat. Het kamp wordt voornamelijk bewoond door Roma afkomstig uit Servië en Kosovo. De meesten onder hen zijn naar Italië gevlucht in het begin van de jaren 1990 als gevolg van de etnische conflicten in de Balkan.

De Kosovaarse Roma kregen bij hun aankomst onderdak in sociale woningen in een buitenwijk van Palermo. Maar in september 1991 kwam er protest tegen de aanwezigheid van de Roma vanwege de Italiaanse bewoners van deze buitenwijk. De huizen van de Roma werden onder meer stookt met brandbommen.
De toenmalige gemeenteraad besloot daarop de Roma te verplaatsen om verdere conflicten te vermijden. Men oordeelde dat het natuurreservaat Parco Della Favorita de enige oplossing bood. De gemeenteraad koos deze onbebouwde plaats om ontevredenheid bij de inwoners van Palermo over het innemen van (sociale) woningen door vreemdelingen te vermijden. De plaatsing van de Roma in het natuurreservaat moest een tijdelijke oplossing bieden, maar ze leven er nu al meer dan twintig jaar. Op die manier ontstond het ‘campo nomadi’ in Palermo.
Hoge muren

In het begin woonden er alleen Kosovaarse Roma in het kamp, later werden ook Roma uit Servië en Montenegro in het kamp gevestigd. De Roma uit Montenegro hebben het kamp ondertussen allemaal verlaten. In het begin voorzag de stad de Roma alleen van tenten, waardoor in de winter van 1991 een baby stierf van de kou. Als gevolg van dit incident kregen de Roma de toestemming van de stad om barakken te bouwen in het kamp. Doordat het zich in een natuurreservaat bevindt is het kamp echter illegaal, ondanks het feit dat de Roma er door het stadsbestuur zelf zijn gehuisvest. Dit zorgt ervoor dat de Roma zich in een zeer onzekere positie bevinden aangezien de stad op elk moment kan besluiten om het kamp op te breken en het park te ontruimen. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be